Cizinci v České republice

Charita ČR aktivně působí v oblasti migrace. Nabízí klientům ambulantní i terénní formy poradenství, které poskytuje v šesti městech České republiky. Pracovníci Charity ČR nabízí také řadu zajímavých integračních aktivit, působí v pobytových zařízeních pro cizince, nabízí přímou asistenci a humanitární pomoc cizincům nebo podporu obětem obchodu s lidmi.

V České republice dnes žije více než 500 tisíc cizinců. Patří mezi ně ti, kteří si Českou republiku zvolili jako místo svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu, našli u nás zaměstnání nebo zde podnikají, hledali ochranu před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti.

Aktivity Charity ČR v oblasti migrace:

Koordinace migračních aktivit

Pozitivní obraz cizince v ČR

Asistenční linky ve vietnamském a mongolském jazyce

Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Legalizace pobytu cizinců je nyní snadnější

Vyřizování povolení k pobytu v cizí zemi? Asistenci při vyplňování formulářů, tlumočení, ujasňování práv a povinností cizinců nabízí přímo na českobudějovickém Odboru azylové a migrační politiky MV ČR pracovnice Poradny pro cizince Taťjana Šeráková. Zveme Vás k nahlédnutí do její práce...

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

U příležitosti 100. světového dne migrantů a uprchlíků (19. ledna) vydal papež František poselství, ve kterém vyzývá k solidaritě s lidmi na cestě: "Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení (…) k postoji, jehož základem bude „kultura setkání“.“

Charita otevírá Integrační centrum pro cizince v nových prostorách

Charita otevírá Integrační centrum pro cizince v nových prostorách

Ve čtvrtek 27. 6. bude slavnostně otevřeno Integrační centrum pro cizince Hradec Králové v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. Centrum zřídila letos v lednu Diecézní charita HK za finanční podpory EU. Slavnostního zahájení se zúčastní i řada osobností.

Prohlášení u příležitosti Světového dne uprchlíků

Prohlášení u příležitosti Světového dne uprchlíků

Charita Česká republika se jako člen Caritas Europa přiklání k prohlášení této sítě evropských národních charit, vydaného u příležitosti Světového dne uprchlíků. Caritas Europa požaduje po EU pro všechny uprchlíky záruku účinného práva na rodinný život.

Intenzívní kurz češtiny pro cizince

Intenzívní kurz češtiny pro cizince

Integrační centrum pro cizince pořádá v červnu (3. - 9. 6. 2013) intenzívní kurz češtiny pro trvalý pobyt, který je určen cizincům ze třetích zemí. Kurz je zdarma a proběhne v sídle Diecézní charity Hradec Králové (Velké nám. 37) vždy od 18:30 do 20:00. Zájemci se mohou hlásit do 31. 5.

Nelegální obchodování v Latinské Americe

Martina Liebsch z Caritas Internationalis se účastnila Konference Latinské Ameriky a Karibské oblasti pořádaná Světovou unií katolických ženských organizací ve dnech 8. až 12. dubna 2013. Tématem bylo nelegální obchodování s lidmi – tedy otázka více než aktuální a závažná. Přinášíme zprávu paní Liebsch.