Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání.GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Více podrobností a informací o možnostech GRV najdete na stránce globalnirozvojovevzdelavani.cz.

NAŠE SPOLEČNÁ PLANETA

NAŠE SPOLEČNÁ PLANETA

Charita Česká republika vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž NAŠE SPOLEČNÁ PLANETA pro žáky 2. stupně základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Vítězné práce, tedy za plakáty, komiksy, foto-příběhy nebo reportáže a vyprávění získají vítězové tablet a další věcné ceny. Bližší informace najdete na stránce soutěže.

První číslo HUMRovinek

První číslo HUMRovinek

Vyšlo první číslo Globální rozvojové vzdělávání » Projekt HUMR » HUMRovinky, občasníku projektu HUMR – Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ve školách Charity CR. Zároveň byl rozeslán na školy, které se projektu účastní. V případě zájmu HUMRovinky odebírat, kontaktujte, prosím, Ondřeje Suchánka na adrese ondrej.suchanek@charita.cz.

HUMR má svůj leták

HUMR má svůj leták

Projekt HUMR – humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách má kromě loga nyní také svou první tiskovinu - leták, který informuje o nabídce Charity ČR v oblasti globálního rozvojového vzdělávání na 2. stupni.

HUMR má své logo

HUMR má své logo

Soutěž o logo k projektu HUMR, který se zaměřuje na vzdělávání o humanitární pomoci a rozvojových projektech na českých školách, zná svého vítěze.