Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Podpora předškolního vzdělávání

Podpora předškolního vzdělávání

Charita ČR pomohla vybudovat 20 školek pro výuku dětí předškolního věku, zmodernizovala vyučovací metodu a podpořila prohloubení profesních odborností pedagogů. Hotové školky vybavila nábytkem, hračkami a učebními pomůckami. U školek se postavila i malá dětská hřiště.

Zlepšování životních podmínek na venkově

Zlepšování životních podmínek na venkově

Nedostupnost sociálních a vzdělávacích služeb výrazně snižuje kvalitu života v odlehlých venkovských oblastech a přispívá k migraci do měst. Rozvojový projekt Charity ČR usnadnil přístup k těmto dvěma službám venkovanům v mongolské provincii Bulgan.

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Díky podpoře Nadace České spořitelny a Rozvojového fondu OSN (UNDP) vyšla v červnu 2008 příloha týdeníku Respekt věnovaná práci Charity ČR v Mongolsku. Novinářka Kateřina Kadlecová z Respektu a kameraman Robert Ptáček natočili také půlhodinový dokument pro Českou televizi.

Webový portál a časopis sociální práce

Webový portál a časopis sociální práce

Charita ČR podpořila rozvoj komunikace mezi vzdělávacími institucemi, státními úřady, organizacemi poskytujícími sociální služby, jednotlivými sociálními pracovníky a veřejností v Mongolsku tím, že vytvořila profesionálně zaměřený webový portál a odborný časopis (v elektronické i tištěné verzi) zaměřený na oblast sociální práce.

Tanec a hudba pomáhá k zotavení dětí

Tanec a hudba pomáhá k zotavení dětí

TALOE, partner Charity ČR, dnes pracuje mimo uprchlické tábory. Snaží se pomocí tanců a hudby dosáhnout psycho-sociálního zotavení dětí, a zajišťuje jim tak smysluplné trávení volného času.

Podporujeme samostatnost a produktivitu vesnických komunit

Podporujeme samostatnost a produktivitu vesnických komunit

K podpoře místních komunit dochází s ohledem na jejich schopnost distribuovat a prodávat vypěstované plodiny a jiné výnosy.

Využití lagun ve vodním hospodářství

Využití lagun ve vodním hospodářství

Po tsunami se na acežském pobřeží vytvořily nové laguny, které se snažíme využívat. Rekonstruujeme poničené rybníky pro chov krevet.

Podporujeme zemědělství v Indonésii

Podporujeme zemědělství v Indonésii

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi provádíme mapování současného rozsahu využitelné půdy, rozbory stavu půdy vhodné k obdělávání a rozbory vhodnosti jednotlivých plodin. Následně zemědělskou půdu připravujeme k obdělávání a organizujeme její efektivní obdělávání.