Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Rakovina je léčitelná s možností úplného uzdravení, pokud je odhalena a léčena včas. Tak zní hlavní poselství nového projektu, který Charita Česká republika ve spolupráci s Rozvojovou agenturou v těchto dnech zahajuje na jižním Kavkaze.

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Onkologická onemocnění představují druhé místo na žebříčku úmrtnosti v Gruzii, hned po srdečních chorobách. Pokud je však rakovina odhalena a léčena včas, nemusí se jednat o smrtelné onemocnění.

Centra předškolního vzdělávání

Centra předškolního vzdělávání

Projekt je založen na individuálním přístupu k dítěti, integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami a na aktivním začlenění rodičů a místních komunit do předškolního vzdělávání. Cílem projektu je usnadnit dětem vstup do první třídy základní školy. Předškolní výchova probíhá ve čtyřech zrekonstruovaných vesnických dětských centrech, které navštěvuje 320 dětí ve věku 4 až 6 let.

Návštěva u Madlen, holčičky ze sklepení

V Čečensku žije přes 40 000 postižených dětí, které se narodily během čečenských válek nebo těsně po nich. Tyto děti nesou následky válečného strádání v podobě nejrůznějších duševních poruch a tělesného postižení. Invalidita je jedním z projevů dlouhodobého dopadu války, se kterým se potýkají v podstatě tři generace – prarodiče, rodiče i děti. Státní podpora osob s tělesným či duševním postižením je v Čečensku na velmi nízké úrovni, Charita ČR se proto snaží pomáhat i v této oblasti.

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Mongolsko se stále ještě potýká s následky letošní extrémně tvrdé zimy. Pastevci přišli již o více než 4 miliony hospodářských zvířat. Charita ČR vyslala pět dobrovolníků do provincie Bayan-Öndör, aby zmapovali potřeby pastevců, jimž v důsledku dzudu uhynula velká část dobytka. Uvádíme postřehy dvou dobrovolníků, Kláry Kočkové a Jiřího Keila.

Humanitární pomoc obětem mrazu

Humanitární pomoc obětem mrazu

Koncem května 2008 zasáhla Mongolsko sněhová bouře nebývalé intenzity. Kalamita si vyžádala řadu lidských životů a také obrovské ztráty na stádech dobytka, hlavní obživy Mongolů. Zástupce Charity ČR zorganizoval na místě humanitární pomoc postiženým pastevcům.

Podpora předškolního vzdělávání

Podpora předškolního vzdělávání

Charita ČR pomohla vybudovat 20 školek pro výuku dětí předškolního věku, zmodernizovala vyučovací metodu a podpořila prohloubení profesních odborností pedagogů. Hotové školky vybavila nábytkem, hračkami a učebními pomůckami. U školek se postavila i malá dětská hřiště.

Zlepšování životních podmínek na venkově

Zlepšování životních podmínek na venkově

Nedostupnost sociálních a vzdělávacích služeb výrazně snižuje kvalitu života v odlehlých venkovských oblastech a přispívá k migraci do měst. Rozvojový projekt Charity ČR usnadnil přístup k těmto dvěma službám venkovanům v mongolské provincii Bulgan.