Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Telefonní infolinka

Telefonní infolinka

Ocitl/a jste se během pobytu v České republice v situaci, se kterou si nevíte rady? Zkuste se obrátit na informační telefonickou linku Charity ČR pro občany Mongolska. Na podzim 2008 Charita ČR zahájila v Mongolsku projekt „Informační platforma pro oblast zdravotně-sociální“ zaměřený na podporu výměny informací a rozvoj spolupráce mezi nevládními, vládními a vzdělávacími organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti.

Zahájení výuky ve školkách

Zahájení výuky ve školkách

V provincii Bulgan, situované na severozápad od Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, byla v červnu 2009 zahájena výuka dětí předškolního věku z vybraných pasteveckých komunit, kterým bylo zpřístupněno vzdělání v jejich přirozeném prostředí, formou interaktivního radiovysílání.

Streetwork v Ulánbátaru

Streetwork v Ulánbátaru

Prostřednictvím pomoci obyvatelům sociálně vyloučeného "jurtoviště" umožňuje Charita ČR mongolským sociálním pracovníkům působícím mimo svůj obor získat praktické zkušenosti v terénu.

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků

Charita ČR umožnila studentům oboru sociální práce i stávajícím sociálním pracovníkům vyzkoušet si přímou práci s klienty. Ve spolupráci s místními univerzitami a nevládními organizacemi působícími v sociální sféře byl vytvořen systém stáží, který získání praktických zkušeností umožňují.

Předání dokončených studní vesnickým komunitám

Předání dokončených studní vesnickým komunitám

V roce 2009 pokračovala Charita ČR díky dotaci MZV v kopání studní v provincii Tambacounda. Čtyři nově vyudované a dvě rekonstruované vesnické studny předala pod správu vesnických komunit. Budoucí údržbu zajistí organizační skupiny tvořené místními obyvateli.

Chudoba má tvář ženy

Přestože Senegal může v africkém kontextu sloužit za příklad politické stability, neplatí to o rozvoji země ani o potlačování chudoby, který zůstává alarmující. Senegal patří mezi 50 nejméně rozvinutých zemí. Podle posledních odhadů žije v Senegalu více než 12 miliónů obyvatel, z nichž většina, zejména ve venkovských oblastech, žije na hranici chudoby.

Podpora žen v oblasti Tambacounda

Podpora žen v oblasti Tambacounda

Charita ČR se od roku 2006 podílí na projektu „Profemme“ realizovaném Caritas Austria v jihozápadní části Senegalu. Projekt se zaměřením na emancipaci žen Charita ČR podpořila s cílem zjednodušit přístup ke kvalitní pitné vodě. Přítomnost studny přímo ve vesnici znamená pro ženy významnou časovou úsporu, přispívá ke snížení výskytu infekčních onemocnění a umožňuje pěstitelskou činnost v období sucha.

Tátu znám jen po hlase

Tátu znám jen po hlase

Přinášíme vám reportáž z moldavské internátní školy, kde žijí sociální sirotci. Děti rodiče mají, ale daleko – odjeli totiž vydělávat peníze do zahraničí. V Moldavsku, nejchudší zemi Evropy, je ekonomická migrace velmi častá. A internáty plné sociálních sirotků jsou problém, který je zatím spíše podceňován.