Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Humanitární pomoc válečným uprchlíkům 2007

Tsunami, které na konci roku 2004 zasáhlo Srí Lanku, jen dočasně zklidnilo již 25 let trvající ozbrojený konflikt. Charita ČR během svého působení na Srí Lance pomáhala také válečným uprchlíkům v provincii Batticaloa.

Srí Lanka – Pomoc oblastem postiženým tsunami

Srí Lanka – Pomoc oblastem postiženým tsunami

Charita Česká republika začala na Srí Lance působit po zásahu ničivé vlny tsunami v roce 2004, kdy na severním, východním a jižním pobřeží zemřely tisíce lidí. Aktivitami se zaměřila zejména na obnovu života na postižených pobřežích.

Občanský sektor

Občanský sektor

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země v Evropě. Nedostatek udržitelných příležitostí k vytváření zisku na venkově způsobil, že se chudoba stala nevlídnou realitou většiny venkovských domácností. Z ekonomického hlediska je problém chudoby na venkově stále zásadní a nevyřešený.

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Masivní migrace obyvatel produktivního věku (více než 40%) za prací způsobila kromě jiného rozpad rodinných vazeb a tím i sociálního zázemí. V zemi zůstávají jen staří a nemocní lidé a hlavně děti, které jsou odkázány samy na sebe.

Sociální a volnočasová oblast

Sociální a volnočasová oblast

Děti v Gruzii se dostávají do rizikového sociálního prostředí velmi snadno a potom jen těžko nacházejí cestu osobního rozvoje. Tento neutěšený stav je zčásti důsledkem masové emigrace a celkového úpadku země po občanských válkách a rozpadu SSSR.

Humanitární pomoc v Gruzii

Humanitární pomoc v Gruzii

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy – domácí péče v okrese Gori Humanitární pomoc Rozvoj paliativní péče.

Komunitní rozvoj

Komunitní rozvoj

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, Gruzie

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Velká část území Mongolska je již od ledna postižena specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která sužuje dobytek i lidi. Dzud je výsledkem působení několika nepříznivých faktorů, jejichž dopady se vzájemnou kombinací prohlubují.