Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

Pákistán si připomene rok od katastrofálních záplav

Pákistán si připomene rok od katastrofálních záplav

V červenci 2010 zasáhly Pákistán ničivé záplavy, které ovlivnily život dvaceti milionů lidí. Charita Česká republika se ve spolupráci s místními partnery snažila pomoci ihned po začátku povodní a pokračuje ve svém úsilí i rok po katastrofě.

Charita pomáhá v zemích Afrického rohu

Charita pomáhá v zemích Afrického rohu

Podle OSN by nejhorší sucho za posledních 60 let, které zasáhlo země v oblasti Afrického rohu, mohlo mít za následek až deset milionů hladovějících lidí, kteří budou odkázáni na humanitární pomoc. Členové charitní sítě v regionu dlouhodobě působí a Charita ČR nyní vypsala sbírku na pomoc postiženým katastrofálním suchem v Somálkus a Etiopii.

Slavnostní zakončení projektu občanské participace, Gruzie

Slavnostní zakončení projektu občanské participace, Gruzie

Gruzie. Na konci června proběhlo slavnostní zakončení projektu „Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy Samtskhe/Javakheti, Gruzie“, kterého se zúčastnili zástupci komunitních výborů ze zapojených vesnic, Charity Gruzie, Charity České republiky a České rozvojové agentury.

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Slavnostní otevření centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě

Charita Česká republika zahájila slavnostně 26. července 2011 provoz denního centra zdravotně-sociálních služeb v Kišiněvě. Jedná se již o třetí zařízení, které vzniklo společnými silami Charity ČR a moldavských partnerů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Tři měsíce po zemětřesení

Tři měsíce po zemětřesení

Charita Japonsko, jejíž činnost už podpořilo i 5.000.000 Kč ze sbírky Charity ČR, pokračuje v pomoci postiženým zemětřesením a následnou vlnou tsunami. V evakuačních centrech dochází k distribuci potravin i nepotravinové pomoci, psychosociální podpoře lidí, kteří přišli o své blízké a o své domovy, a začalo se i s obnovou zdrojů obživy.

Předání humanitární pomoci v Rumusku - květen 2011

Předání humanitární pomoci v Rumusku - květen 2011

Zpráva o návštěvě Charity Caransebeş, Rumunsko, předání humanitární pomoci

Návštěva rumunské Charity Caransebeş probíhala ve dnech 30.5. – 2.6.2011. Z Diecézní charity České Budějovice vyjel zástupce ředitelky DCH ČB, sociální pracovnice Intervenčního centra a účetní DCH ČB.

 

Podpora lepšího fungování místní samosprávy v regionu Guria

Podpora lepšího fungování místní samosprávy v regionu Guria

Gruzie. Projekt uskutečňovaný v rámci Východního partnerství cílí na zlepšení vztahů mezi státní správou a občanskou společností, které se dlouhodobě vyznačují vzájemnou neinformovaností, nezájmem a nedůvěrou k uskutečňovaným aktivitám regionu.

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

Sovětský systém hospodaření se zemědělskou půdou v Moldavsku měl negativní vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Jedním z důsledků je v současnosti oživený zájem o tradiční a autentické potraviny. Důležitým faktorem při obchodování s původními, doma vyrobenými potravinami, je snadná dohledatelnost jejich původu.