Kde působíme

Charita Česká republika zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci například poskytováním vzdělávání či podporou zajištění živobytí (více na Jak pomáháme) v řadě zemí:

Jedná se o:

Různé programy v zahraničí zajišťují i další české Charity, které působí například na Haiti, v Indii, Rumunsku, Bolívii a dalších zemích.

(Nejvíc) atraktivní ženy?

(Nejvíc) atraktivní ženy?

Ty zdravé.

Charita Česká republika společně s gruzínskými partnery podporuje prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku ve venkovských oblastech Gruzie. Projekt probíhá od roku 2010 díky finanční podpoře ze strany České rozvojové agentury.

Haiti dva roky po zemětřesení. Poděkování

Haiti dva roky po zemětřesení. Poděkování

Dnes uplynuly dva roky od zemětřesení na Haiti. Velké neštěstí, která postihlo jednu z nejchudších zemí na světě, vyvolalo po celém světě solidaritu.  Děkujeme lidem v České republice, že pouze nepřihlíželi a velkou měrou pomohli a pomáhají zemi daleko za mořem.

Tříkrálová sbírka pomáhá i v Gruzii

V gruzínském městě Gori a jeho okolí mají hrozně rádi Čechy. Jsme tam celkem slavní a velmi oblíbení. Proč? Kvůli projektu domácí péče, který financuje česká Charita. Můžete na něj přispět právě teď, prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Dopis přátelům našeho díla

Dopis přátelům našeho díla

Koncem roku je čas na bilancování a zhodnocení naší činnosti. Každoročně píšeme dopis přátelům a podporovatelům o naší společné pomoci Ukrajině. Na SHP DCHOO také dochází k personálním změnám. Ing. Marta Porubová odchází po 6 letech záslužné práce ze Střediska. Vedoucím SHP DCHOO bude dále Mgr. Ondřej Rozkopal a projekt Adopce na dálku přebírá nový pracovník Střediska Mgr. Martin Okáč. Přejeme Vám úspěšný rok 2012 a těšíme se na další spolupráci!

Neblahý vývoj bojů v Myanmaru

Neblahý vývoj bojů v Myanmaru

Půl roku trvající boje mezi kačjinskou nezávislou a barmskou armádou v Kačjinském státu vyhnaly téměř 50 000 obyvatel z jejich domovů. Žijí v uprchlických táborech na severu země, na hranicích Myanmaru a Číny. Potřebují zdravotní péči a dočasná přístřeší. Charita Česká republika se rozhodla zaslat organizaci Karuna Banmaw 5 000 USD (cca 100.000 Kč).

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Již jen 11 dětí nemá vánoční dárek

Arcidiecézní charitě Olomouc za osm dní od vyhlášení letošní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu, zbývá pouhých 11 dětí, které zatím nemají svého konkrétního dárce.

Více než milion lidí připravily povodně v Pákistánu o domov

Do Pákistánu se po roce vrátily povodně a připravily o střechu nad hlavou více než jeden milion lidí. Rozsáhlé monzunové deště opět ničivě zasáhly životy nejchudších obyvatel. Zhruba 4,5 milionu akrů země se ocitlo znovu pod vodou.

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

Zdravotní péče ve venkovských oblastech provincie Zavkhan

V červnu 2011 zahájila Charita ČR nový projekt s cílem zlepšit zdravotní péči ve venkovských oblastech mongolské provincie Zavkhan. V roce 2011 bude pořízeno, vybaveno a instalováno pět mobilních ošetřoven, sloužící příslušníkům okolních pasteveckých komunit. V průběhu roku budou dle potřeby měnit svá stanoviště.