Země Afrikyafrika-2018

Charita ČR působí na africkém kontinentu aktuálně ve dvou zemích:

Zaměřujeme se v nich na zlepšování životních podmínek místních obyvatel, zdravotnictví a osvětu, zemědělství a na budování samostatného živobytí.
Humanitární pomoc směřujeme k vnitřně vysídleným obyvatelům a uprchlíkům z okolních afrických států.

Veterinární podpora v jihosúdánské oblasti Kapoeta East

Pastevec z kmene Toposa s osly, kteří patří mezi významná hospodářská zvířata a jsou využívaná především při přesunech.

Východní Kapoeta je jedním z osmi okresů ve státě Východní Equatorie. Zároveň je hraničním územím země s Etiopií a Keňou. Vlivem dlouhé občanské války a současného vnitrostátního válečného konfliktu se stále potýká s nedostatkem jídla. Podvýživa je přetrvávajícím a rozšířeným problémem. Malá sklizeň pravidelně způsobuje hladomory.

Dobře vyškolení zdravotníci zlepšují péči o matku a dítě v Mongu

Do konce roku 2013 vyškolila Charita Česká republika v zambijských zdravotnických centrech v oblasti Mongu 20 porodních asistentek a zdravotních sester. Dochází tak k dalšímu zlepšení místní lékařské péče o matky a právě narozené děti.

Semena zeleniny okra a lilku zemědělským skupinám ve Východní Equatorii

V okrese Himuodonge, jehož hranice jsou asi 15 minut autem od hlavního města Toritu, v podhůří pohoří Himoudonge a v úrodném povodí řeky Kineti získá šest místních zemědělských skupin šanci začít pěstovat okru a lilek, a zajistit tak příjmy pro rodiny svých členů.

Potřeba pomoci lidem v Jižním Súdánu se zvyšuje

Potřeba pomoci lidem v Jižním Súdánu se zvyšuje.

V prosinci 2013 vypukly v jihosúdánském hlavním městě Jubě občanské nepokoje. Od té doby se část vojáků Súdánského lidově osvobozeneckého hnutí (SPLA) pod vedením prezidenta Salva Kiira neustále potýkají s útoky povstalců patřící k témuž hnutí, ale operujícího pod vedením bývalého viceprezidenta Machara. Lidé z oblastí, kde jsou boje na denním pořádku, se musí neustále přemísťovat, kde je relativně klid a bezpečno.

Pomoc Charity v Jižním Súdánu pro 100 tisíc lidí

Pomoc Charity v Jižním Súdánu pro 100 tisíc lidí

Caritas Internationalis pomáhá v Jižním Súdánu, v zemi, kterou postihl ozbrojený konflikt. I přes uzavření mírové dohody stále prchá ze svých domovů kolem 650 tisíc lidí. Organizace, které se snaží v zemi pomáhat, byly zatím schopny nabídnout pomoc jen polovině. Ostatní se totiž nachází v oblastech příliš nebezpečných, aby tam humanitární organizace mohly působit.

Tři osudy – tři násilná oddělení od blízkých

Julia Foni Laku a její děti využily ochrany poskytované katedrálou v Jubě (Joseph Kabiru, CAFOD)

V polovině prosince 2013 zachvátil Jižní Súdán chaos.  Boje mezi jednotkami hlásícími se k vládě a rebely podporujícími bývalého viceprezidenta zasáhly do života země. Statisíce lidí uprchly ze svých domovů. Více než pět tisíc lidí v hlavním městě Juba hledalo ochranu v areálu katedrály Sv. Terezy. Přestože bylo koncem ledna uzavřeno příměří, zůstává tam stále několik stovek rodin

I učitelé se stále učí aneb příběh jedné školy v Jižním Súdánu

Žáci v Jižním Súdánu.

Zástupkyně Charity ČR v Jižním Súdánu, Lenka Huberová, před časem navštívila střední školu ve městě Narus v okrese Kapoeta East ve státu Východní Equatoria. Zjišťovala, jak zdejším učitelům pomohla vzdělávací školení, která pořádá Charita ČR ve spolupráci s Charitou Torit.

Obdarovaní zambijští studenti oboru Registrovaná porodní asistence

Předávka učebních pomůcek, porodních modelů a knih pro školu Lewanika

V pátek 31. ledna Charita Česká republika slavnostně předala studentům školy Lewanika učebnice, odborné knihy a výukové modely oboru porodní asistence. Ceremoniálu se účastnili mimo pracovníků Charity ČR také zástupci provinčního Ministerstva zdravotnictví, ředitelé porodnické a zdravotnické školy Lewanika i zástupci Provinčního zdravotnického úřadu a Všeobecné nemocnice Lewanika.