V Palestině se mladí učí, jak žádat o zaměstnání

Hromadné foto před budovou univerzity.

Na univerzitách ve městě Betlém a Birzeit proběhlo v prosinci závěrečné školení palestinských studentů. Mladí lidé si během šesti týdnů osvojovali dovednosti nutné pro vykročení z akademické půdy a úspěšný vstup na pracovní trh.

Školení v Betlémě se účastnily zejména studentky.Studenti i čerství absolventů se učili vhodnému vystupování při pracovním pohovoru i dalším dovednostem potřebným pro budování vlastní kariéry. Dozvěděli se rovněž, jak nejlépe vést tým, jak posílit týmovou spolupráci nebo jak v sobě i druhých vzbudit potřebnou motivaci. Zdokonalovali svoje komunikační schopnosti, a to jak ve vztahu k vrstevníkům, tak ke kolegům i nadřízeným. Ke stěžejním bodům patřilo sepsání vlastního životopisu pod odborným dohledem.

Lektoři obou kurzů pro výuku zvolili moderní metody, které skloubily praktické předávání dovedností, kreativní tvorbu, práci ve skupinách i zábavné hry – jednu z nich lektoři zachytili i na video (ZDE).

Studenti si z vlastní iniciativy založili skupiny na Facebooku, kde společně aktivně diskutují o probíraných tématech a sdílí zajímavé články.

O kurzy projevili mladí lidé nebývalý zájem. Vzhledem k tomu, že samy univerzity podobné nenabízí, umožnily jim právě kurzy Charity ČR osvojit si praktické dovednosti, které by jinak získat nemohli. Zúčastnilo se vždy 25 účastníků z každé univerzity. Jak ale uvedl Michael Tanas, externí konzultant, který kurzy vedl, na čekací listině stálo dalších 45 jmen.

„Nejvíce mě zaujala školení v prezentačních dovednostech, které využiji nejen během hledání zaměstnání, ale již zde ve škole. Zaujala mě také přednáška zaměřená na to, jak číst řeč těla. Jsem opravdu vděčná za možnost zúčastnit se,“ ocenila studentka Dawha.

Více fotografií v samostatné galerii ZDE.

Projekt Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol v Palestině byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.