Uprchlíci v Srbsku potřebují další pomoc

V oficiálních centrech Charita rozdává jídlo - čerstvé pečivo a teplou polévku (foto: Charita Srbsko).

Srbsko zažívá tuhé zimy pravidelně. V posledních letech se teploty pohybovaly pár stupňů pod nulou. Letos ovšem v Bělehradě klesy na -20°C a v jižním Srbsku dokonce na -30°C. Problémy přitom činí vedle chladu i závaly sněhu.

Podle úřadů více než 1 200 uprchlíků a přistěhovalců přespává přímo v centru Bělehradu, kde teploty mohou klesat až na -20°C (foto: Charita Srbsko).Extrémní počasí se nejvíce podepsalo na uprchlících a chudých obyvatelích. Oficiálně v zemi žije 7 200 uprchlíků a přistěhovalců. Osm z deseti jich pobývá v některém z šestnácti státních táborů, většinou zcela zaplněných. Zbytek proto přespává v samém centru Bělehradu nebo v maďarském příhraničí.

V souladu s doporučením Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho Komisariátu pro uprchlíky a migraci se Charita zaměřuje na oficiální uprchlická centra, kde poskytuje jídlo, oblečení a hygienické potřeby.

"V uprchlických a azylových centrech v Bělehradě, Preševu a západním Srbsku nabízí Charita čerstvé pečivo a teplou polévku. Navzdory špatným klimatickým podmínkám funguje zásobování dobře a celou situaci lze považovat za příznivou," sdělil Darko Tot z Charity Srbsko.

Podle úřadů dalších 1 200 uprchlíků a přistěhovalců přebývá přímo v centru Bělehradu, v ruinách kasáren za autobusovým nádražím. Rozdělávají oheň, aby se udrželi v teple. Hůře zimu zvládají ti, kdo nocují úplně venku.

Podle vlády přitom poskytování pomoci mimo běžná centra jen povzbuzuje migranty k tomu, aby setrvávali v nebezpečných místech. "Přistěhovalci si stěžují na chlad, ale nechtějí být přemístěni do uprchlických center ani se registrovat. Chtějí jen jet na sever, blíž k hranici s Maďarskem, kde ale stávající centra již hlásí plno," potvrdil Darko Tot.

Na severu Srbska u maďarských hranic se ​​další uprchlíci a migranti skutečně nachází. Pobývají pod širým nebem a ve stanech. Říkají, že když už se dostali k hranici s Evropskou unií, nechtějí se vrátit zpátky.

Charita Srbsko pomáhá rovněž chudým a ohroženým srbským rodinám zasaženým extrémním počasím.

Článek byl převzat z blogu caritas.org.