Charita Kyjev pomáhá vnitřně vysídleným dětem se začleněním do společnosti

Pracovníci Charity Kyjev usilují o to, aby děti měli zase chuť se smát.

„Prostor přátelský dětem“, volnočasové a rozvojové centrum pro děti, působí v Kyjevě již téměř rok. Poskytuje psychologickou a sociální pomoc vnitřně vysídleným dětem z oblastí stižených vojenským konfliktem v Donbasu na východě Ukrajiny.

V centru se děti můžou účastnit her a aktivit umožňujících otevřít se ostatním a překonat svá traumata. Děti zpravidla plní zadané úkoly s nadšením a prostřednictvím inovativních přístupů získávají praktické dovednosti napomáhající při adaptaci na různé druhy životních překážek i při jejich odstraňování.

„Děti se učí kreativně myslet. Vzrušující a zajímavá zábava jim přináší pocit vítězství. Formou hry také sociální pracovníci provází děti napříč světem a ukazují jim odlišné kulturní zvyky, tradice, obyčeje a způsoby života. Tím se rozvíjí dětský intelekt. Děláme vše proto, aby děti rostly ke zdraví a vypořádaly se se svými problémy,“ vysvětluje sociální pracovník Bogdan Tkachuk z Charity Kyjev.

Duševní podporu v Charitě Kyjev poskytují odborníci na předškolní vzdělávání, pedagogiku a psychologii dětí různých věkových skupin. Od svého otevření již v centru pomohli 300 dětem ve věku 3 až 15 let.

Centrum v prvé řadě cílí na poskytování psychologické podpory vnitřně vysídleným dětem, které zažily hrůzy války a nuceně opustily své původní domovy. Nabízí příjemný prostor pro komunikaci, rekreaci, vyučování i sebe-vyjádření, což významnou měrou snižuje pocity zlosti i úzkosti a podporuje lepší socializaci. Kolem čtvrtiny dětí přitom pochází z místních velkých chudých rodin, díky nimž se děti z východní Ukrajiny lépe začlení mezi obyvatele svého nového bydliště a rychleji najdou nové přátele.

Doposud Charita Kyjev pomohla více než patnácti tisícům vnitřně vysídlených osob. Jednalo se převážně o sociálně ohrožené lidi a malé děti. Pečuje o nejzranitelnější osoby, které uprchly z oblastí vojenského konfliktu na Krymu – zejména o seniory, osoby se zdravotním postižením, matky samoživitelky a početné rodiny. Charita poskytuje finanční podporu, potraviny, hygienické potřeby, kolečková křesla, rehabilitační pomůcky, oblečení i obuv.

„Rád bych poděkoval všem, kdo nám pomáhají při péči o vnitřně vysídlené osoby a o všechny ostatní, kteří to potřebují. Současně vítáme další takové, s nimiž bychom dovedli zvládnout obří humanitární krizi,“ nechal se slyšet ředitel Charity Kyjev Roman Syrotych.  

Článek od autorky Odarky Bordun je převzat z caritas.org.