Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Charitní pracovníci odvezou humanitární pomoc do Rumunska

V úterý 10. června 2014 odjede z Českých Budějovic do Rumunska čtyřčlenný tým pracovníků. Poveze s sebou zásilku potravin, obuvi a dětských školních a hygienických potřeb. Do pondělního podvečera je možné přinést na charitu trvanlivé potraviny a další...

Úspěšné školení pro psychology na Ukrajině

Charita ČR ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a Slovenská katolícka charita zajistila proškolení ukrajinských psychologů v problematice krizových situací. Školení se uskutečnila v rámci humanitární pomoci zmíněných organizací v důsledku nepokojů na náměstí Majdan, které si v únoru 2014 vyžádaly desítky mrtvých a stovky raněných.

Syrské děti se učí doufat

Kdysi se Sýrie pyšnila kvalitou svého vzdělávání. Do základní školy se zapisovalo 97 % dětí, dvě třetiny starších dětí chodilo na střední školu a míra gramotnosti překonávala regionální průměr. „Učitelé dokonce doprovázeli kočovné komunity na jejich cestách. Byli jsme jedna z nejvyspělejších zemí na Blízkém východě," říká Mons. Antoine Audo, prezident Charity Sýrie. To všechno změnila tříletý konflikt.

Charity pomáhají na Balkáně

Od poloviny května se rozsáhlá území v Srbsku a v Bosně a Hercegovině ocitla pod vodou. Charita Česká republika stejně jako řady dalších národních Charit poskytly ze svých krizových zdrojů okamžitou finanční pomoc a současně vyhlásily veřejné sbírky. Na začátku června už jsou plány konkrétní pomoci jasnější, stejně jako finanční nároky.

Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Nejen povodně, ale i požáry, hromadné havárie aut apod. Na mimořádné události, které mohou postihnout více obyvatel najednou, se připravovali pracovníci jihočeských charit na dvoudenním školení.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

Krize v Jižním Súdánu se zhoršuje

Pět měsíců po začátku krize v Jižním Súdánu trpí přibližně 4 miliony lidí stále pod tlakem důsledků politické segregace, která se brzy změnila v rodovou. Rodiny ztratily domovy a milované osoby, byly přinuceny hledat útočiště v často přelidněných usedlostech pro vnitrostátně přemístěné.

Péče a vzdělávání o kambodžské děti s postižením

Téměř tři roky působí Charita ČR v kambodžské provincii Takeo, kde společně s americkou organizací Catholic Relief Services pomáhají pečovat o děti s postižením, které pak mohou chodit do školy, a získat tak vzdělání potřebné pro zlepšení šancí na nalezení uplatnění v budoucnu.