Tým oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v řadě zemí světa, kde na vlastních misích nebo díky partnerství s místními nevládními organizacemi pomáhá lidem postiženým přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty, vzdělává místní obyvatele např. v oblasti zemědělství, pečuje o jejich zdraví nebo zajišťuje různé formy sociální a zdravotní péče.

 

Evžen Diviš

zástupce vedoucího oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce – evzen.divis@caritas.cz 

Renáta Chlastáková

asistentka oddělení, koordinátorka stážistů a dobrovolníků – renata.chlastakova@caritas.cz

Helena Kotková

koordinátorka humanitární pomoci – helena.kotkova@charita.cz  

 

Afrika - Etiopie, Jižní Súdán, Zambie

Ondřej Suchánek, programový manažer pro Afriku – ondrej.suchanek@charita.cz

Tea Tihounová, vedoucí mise v Zambii – tea.tihounova@charita.cz

Barbora Kotrčová, programová koordinátorka pro Afriku – barbora.kotrcova@charita.cz 

Zuzana Hejhalová, finanční koordinátorka pro Afriku – zuzana.hejhalova@charita.cz

Martina Havlíková, vedoucí programů v Zambii – martina.havlikova@charita.cz

Lucie Hrabcová, projektová koordinátorka Urban Refugees – lucie.hrabcova@charita.cz

Aneta Kantorová, projektová koordinátorka pro Mayukwayukwu (Zambie) – aneta.kantorova@charita.cz

 

Blízký východ - Irák, Jordánsko, Palestina, Sýrie

Iva Peterková, finanční administrátorka projektů na Blízkém východě – iva.peterkova@charita.cz

Benjamin Mlýnek, konzultant pro Blízký východ a procesní manažer – benjamin.mlynek@charita.cz

 

Střední Asie - Mongolsko

Evžen Diviš, programový manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska) – evzen.divis@charita.cz  

Tomáš Ďuraňa, programový administrátor pro Gruzii, Mongolsko a Balkán – tomas.durana@charita.cz

Zuzana Hricovová, finanční a programová administrátorka pro Mongolsko – zuzana.hricovova@charita.cz

 

Jihovýchodní Asie - Filipíny, Kambodža

Veronika Nožinová, programová manažerka pro Kambodžu a Filipíny – veronika.nozinova@charita.cz

Barbora Knížková, finanční koordinátorka pro Jihovýchodní Asii – barbora.knizkova@charita.cz  

Barbora Vlasová, zástupkyně Charity ČR v Kambodži – barbora.vlasova@caritas.cz

 

Evropa a země bývalého Sovětského svazu - Kosovo, Moldavsko, Ukrajina, Gruzie

Magdaléna Jochcová, programová administrátorka pro Moldavsko – magdalena.jochcova@charita.cz

Ekaterine Meskhrikadze, vedoucí mise v Gruzii – ekaterine.meskhrikadze@caritas.cz  

Evžen Diviš, programový manažer pro Střední Asii, Gruzii a Balkán – evzen.divis@caritas.cz 

Zuzana Hricovová, finanční a programová administrátorka pro Gruzii a Balkán – zuzana.hricovova@charita.cz

Tomáš Ďuraňa, programový administrátor pro Gruzii, Mongolsko a Balkán tomas.durana@charita.cz

Michaela Horáková, finanční administrátorka pro Gruzii, Mongolsko a Balkán michaela.horakova@charita.cz

Patricia Dobíšková, programová administrátorka pro Kosovo – patricia.dobiskova@charita.cz 

Barbora Žáčková, finanční a programová administrátorka pro Moldavsko – barbora.zackova@charita.cz

Vladimir Cerbov, zástupce Charity ČR v Moldavsku – vladimir.cerbov@caritas.cz

 

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Jana Harušťáková, koordinátorka projektů globálního rozvojového vzdělávání – jana.harustakova@charita.cz

Šárka Zápotocká, koordinátorka projektů globálního rozvojového vzdělávání – sarka.zapotocka@charita.cz

 

Ostatní odborné pozice

Tomáš Přikryl, finanční manažer – tomas.prikryl@charita.cz

Zuzana Hricovová, finanční manažerka – zuzana.hricovova@charita.cz

Anna Matysková, manažerka pro komunikaci – anna.matyskova@charita.cz

Zuzana Hrnčířová, oddělení komunikace a PR – zuzana.hrncirova@charita.cz

Kontakty na další pracovníky Charity ČR a jednotlivých českých Charit najdete na www.charita.cz.