Tým oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v řadě zemí světa, kde na vlastních misích nebo díky partnerství s místními nevládními organizacemi pomáhá lidem postiženým přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty, vzdělává místní obyvatele např. v oblasti zemědělství, pečuje o jejich zdraví nebo zajišťuje různé formy sociální a zdravotní péče.

 

Jiří Škvor

vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce – jiri.skvor@charita.cz 

Evžen Diviš

zástupce vedoucího oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce,
regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko a Balkán – evzen.divis@caritas.cz 

Renáta Chlastáková

asistentka oddělení, koordinátorka stážistů a dobrovolníků – renata.chlastakova@caritas.cz

Helena Kotková

koordinátorka humanitární pomoci – helena.kotkova@charita.cz  

Ondřej Suchánek

regionální manažer pro Afriku, Blízký východ a JV Asii – ondrej.suchanek@charita.cz

 

Afrika – Etiopie, Jižní Súdán, Zambie, Nigérie

Barbora Kotrčová, programová manažerka pro Afriku – barbora.kotrcova@charita.cz 

Zuzana Hejhalová, finanční koordinátorka pro Afriku – zuzana.hejhalova@charita.cz

Tea Tihounová, vedoucí mise v Zambii – tea.tihounova@charita.cz

Martina Havlíková, vedoucí programů v Zambii – martina.havlikova@charita.cz

Lucie Hrabcová, projektová koordinátorka Urban Refugees – lucie.hrabcova@charita.cz

 

Blízký východ – Irák, Jordánsko, Palestina, Sýrie

Iva Peterková, programová manažerka pro Blízký východ – iva.peterkova@charita.cz

Lenka Junová – finanční koordinátorka pro Blízký východ – lenka.junova@charita.cz

 

Střední Asie – Mongolsko

Evropa a země bývalého Sovětského svazu – Kosovo, Moldavsko, Ukrajina, Gruzie

Zuzana Hricovová, programová manažerka pro Mongolsko, Moldavsko a Ukrajinu – zuzana.hricovova@charita.cz

Tomáš Ďuraňa, programový manažer pro Gruzii – tomas.durana@charita.cz

Patricia Dobíšková, programová manažerka pro Kosovo – patricia.dobiskova@charita.cz 

Ekaterine Meskhrikadze, vedoucí mise v Gruzii – ekaterine.meskhrikadze@caritas.cz  

Vladimir Cerbov, zástupce Charity ČR v Moldavsku – vladimir.cerbov@caritas.cz

Petra Kožichová – finanční koordinátorka pro Gruzii  – petra.kozichova@charita.cz

Ana Kremenić – finanční koordinátorka pro Moldavsko a Kosovo – ana.kremenic@charita.cz

Michaela Horáková, finanční koordinátorka pro Mongolsko a GRV, osvětové projekty – michaela.horakova@charita.cz

 

Jihovýchodní Asie – Filipíny, Kambodža

Veronika Nožinová, programová manažerka pro Kambodžu a Filipíny – veronika.nozinova@charita.cz

Zuzana Šplíchalová, finanční koordinátorka pro Jihovýchodní Asii – zuzana.splichalova@charita.cz  

Barbora Vlasová, zástupkyně Charity ČR v Kambodži – barbora.vlasova@caritas.cz

 

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Jana Harušťáková, koordinátorka projektů globálního rozvojového vzdělávání – jana.harustakova@charita.cz

Šárka Zápotocká, koordinátorka projektů globálního rozvojového vzdělávání – sarka.zapotocka@charita.cz

Michaela Horáková – finanční koordinátorka pro Mongolsko a GRV, osvětové projekty – michaela.horakova@charita.cz

 

Ostatní odborné pozice

Tomáš Přikryl, finanční manažer – tomas.prikryl@charita.cz

Anna Matysková, manažerka pro komunikaci – anna.matyskova@charita.cz

Kontakty na další pracovníky Charity ČR a jednotlivých českých Charit najdete na www.charita.cz.