Konzultant/ka kvality zdravotní péče

Místo výkonu: z domova/monitorovací cesty do Gruzie
Nástup: září 2017
Výběrové řízení: Ano

Organizační kontext

Charita ČR je nezisková organizace, která poskytuje zdravotní a sociální služby v České republice. Působí rovněž v zahraničí, a to v rámci humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Je respektovaným členem mezinárodní charitní sítě Caritas Internationalis.

V současnosti Charita ČR realizuje projekt zaměřený na zavedení strategie pro zlepšení kvality primární zdravotní péče a aktualizaci stávajících standardů pro léčbu dětské leukémie v Gruzii.

Hlavní cílovou skupinou projektu je Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí, které získá jednotku zlepšení kvality zdravotní péče (JZKZP) se zkušenými odborníky v oblasti veřejného zdravotnictví, která bude schopna navrhnout a zavést metodické postupy zlepšování kvality zdravotní péče včetně navrhovaných ukazatelů kvality vzhledem k prioritním tématům zdraví, měření dat, reporting, analýza a zavedení inovativního způsobu platby v primární zdravotní péči. Další cílovou skupinou jsou zdravotníci z hematologicko-onkologického oddělení dětské nemocnice Iashvili, kteří si zlepší své znalosti v nových podložených přístupech v diagnostice dětské leukémie a její léčby.

Popis pracovních povinností

 • Poradenství při vývoji nové strategie zlepšování kvality v předpokládaném rozsahu 20-30 konzultačních hodin
 • Školení metodiky standardů a ukazatelů kvality v předpokládaném rozsahu 3 konzultační dny
 • Konzultace standardů kvality pro platební systém poskytovatelů zdravotní péče v předpokládanémrozsahu 20 - 40 konzultačních hodin
 • Realizovat inspekční návštěvu vybraných zdravotnických zařízení primární péče implementujících nový platební systém (platba za výkon) v předpokládaném rozsahu 3 konzultační dny
 • Kontrola a vyhodnocení navrženého systému standardů a ukazatelů kvality v předpokládanémrozsahu 2 konzultačních dnů (termín podzim 2018).
 • Vypracování závěrečné hodnotící zprávy

Potřebná kvalifikace a požadavky

Minimální požadované vzdělání: magisterský stupen v oboru veřejného zdraví
Minimální požadovaná praxe: alespoň po dobu 3 let v oblasti kvality a zlepšování procesů ve zdravotnictví

Požadované znalosti a zkušenosti:

 • Angličtina (Pokročilá)
 • Silné prezentační a komunikační schopnosti
 • Organizační a analytické dovednosti
 • Základní znalost empirických metod sběru, zpracování a analýzy dat ve zdravotnitví
 • Motivace - zájem o problematiku

Nabízíme

 • možnost navázaní kontaktů s experty v Gruzii
 • externí spolupráci
 • získání zahraniční zkušenosti s nastavováním kvality zdravotní péče

Jak se přihlásit

Kvalifikovaní zájemci mohou posílat své přihlášky na e-mailovou adresu tomas.durana@caritas.cz. Přihláška musí obsahovat krátky motivační dopis (maximálně jedna A4) a aktuální životopis. Životopis musí obsahovat plné kontaktní informace (adresa, telefon, e-mailová adresa).

Uzávěrka přihlášek je 28. července 2017

Jako předmět e-mailu uveďte název pozice.

Označení životopisu a dopisu musí vypadat takto:
Příjmení žadatele, jméno, název pozice – CV
Příjmení žadatele, jméno, název pozice – motivační dopis

UPOZORNĚNÍ: Pouze včas zaslané a správně označené žádosti budou přijaty k posouzení. Pouze kandidáti vybraní k postupu do dalšího kola obdrží od zástupce Charity ČR odpověď. Výběrové řízení může být kdykoliv změněno nebo zrušeno.