Lektor/ka projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Místo výkonu: Praha / výjezdy po ČR
Nástup: září 2017
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Harušťáková

Charita ČR, oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, hledá zkušené lektor(k)y pro dlouhodobou spolupráci (září 2017 – prosinec 2018) pro vzdělávací projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“.

Organizační kontext

Tříletý projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje prostřednictvím vzdělávání o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti. Aktivity Charity ČR a partnerských organizací (ARPOK, o.p.s. a Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s.) učitelům nabízí podporu při začleňování témat spojených s náboženstvími do výuky a tím přispívají ke zvyšování náboženské gramotnosti žáků. 

Pomáhají při rozvoji kompetencí žáků směrem k oboustrannému respektu, ohleduplnosti k jiným lidem a jejich duchovním hodnotám a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů. Jedná se především o cyklus vzdělávacích seminářů akreditovaný MŠMT, tvorbu metodických podkladů a dalších výukových materiálů a organizování workshopů a Živých knihoven na školách.

Náplň práce:

 • Na základě metodických materiálů lektorsky odvést na partnerských školách projektu (2. stupeň ZŠ či SŠ) vzdělávací lekce o délce 45 či 90 minut (zaměřené na zkoumání témat náboženství a víra, identita člověka, vliv médií), následná konzultace průběhu lekce s pedagogem.
 • Metodická asistence učitelům při výuce a poskytování zpětné vazby.
 • Pilotáž nově vytvořených vzdělávacích lekcí o délce 45 až 90 minut pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.
 • Komunikace s učiteli a projektovým týmem.
 • Příprava reportů z realizovaných lekcí, podílení se na evaluaci vzdělávacích lekcí.

Časové vytížení:

 • Na základě poptávky ze strany zapojených učitelů a vzájemné domluvy, cca 2–3 realizované lekce měsíčně.

Požadavky:

 • Lektorské dovednosti na profesionální úrovni; zkušenosti s lektorováním v oblasti interkulturního vzdělávání .
 • Orientace v religionistice a aktuálním společenském dění výhodou.
 • Ochota lektorovat i mimo místo bydliště.
 • Účast na školení 13. 9. 2017 v Praze (povinné).

Nabízíme:

 • Flexibilní pracovní dobu a odpovídající ohodnocení.
 • Školení k tématům: práce se stereotypy a předsudky, kritické myšlení a mediální gramotnost, výuka o náboženství.
 • Získání znalostí a zkušeností v aktuálním společenském tématu.
 • Supervize a lektorská setkání

Jak se přihlásit:

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis (v rozsahu ½ až 1 strana A4) na adresu: jana.harustakova@charita.cz.

Uzávěrka přihlášek: 5. září 2017

Vybrané zájemce budeme kontaktovat pro ústní pohovory, které se uskuteční 6. – 8. září 2017.