Osvěta

Osvětová činnost Charity ČR cílí na všechny věkové skupiny, tedy i na děti.Charita ČR se zaměřuje rovněž na osvětovou činnost, díky níž zvyšuje schopnosti i dovednosti dětí, mládeže a dospělých lidí žijících u nás i v cizích zemích. V současné době se zaměřuje například na školení v otázce účinnější reakce na příchod humanitárních krizí nebo na podporu zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí

Titulní strana studie.

V rámci projeku Udržitelná města a obce pro rozvoj vznikla studie "Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí", která uvádí příklady dobré praxe a pojednává o tom, proč je právě takový druh spolupráce důležitý. Mimo jiné se v ní dozvíte, že k prvním partnerstvím obcí v Evropě docházelo v 60. letech minulého století, a to kvůli potřebě znovuobnovit mírové soužití. Studie ke stažení ZDE.

Propagační video projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj  ZDE.