Osvěta

Osvětová činnost Charity ČR cílí na všechny věkové skupiny, tedy i na děti.Charita ČR se zaměřuje rovněž na osvětovou činnost, díky níž zvyšuje schopnosti i dovednosti dětí, mládeže a dospělých lidí žijících u nás i v cizích zemích. V současné době se zaměřuje například na školení v otázce účinnější reakce na příchod humanitárních krizí nebo na podporu zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Nebyly nalezeny žádné články.