Charita pro Sýrii

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

č. ú. 55660022/0800, VS 182

Všem dárcům děkujeme.

Charita pro Irák

DMS CHARITASVET
na číslo 87 777

č. ú. 55660022/0800, VS 180

Všem dárcům děkujeme.

Charita pro Ukrajinu

číslo konta
55660022/0800

VS 104

Všem dárcům děkujeme.

Charita pro Pákistán a Afghánistán

č. ú. 55660022/0800, VS 132; 173

 

Všem dárcům děkujeme!

Iráčané, příjemci humanitární pomoci (foto: Sam Tarling / Caritas Internationalis).Pomáhejte s námi

Můžete nás podpořit zasláním finančních prostředků na konto Charity ČR určené na humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Sbírkové konto č. 55660022/0800.

 

V současné době je aktuální následující pomoc:

Charita pro Irák, VS 180

Charita pro Sýrii, VS 182

Charita pro Ukrajinu, VS 104

Charita pro Ekvádor, VS 237

Charita pro pomoc migrantům v zahraničí, VS 300

Lze přispět i na aktivity Charity ČR v jiných zemích.

Pro zaslání finančních darů lze využít i online platbu - stačí si vybrat nebo napsat vlastní částku.
Platba se uskutečňuje na portálu darujme.cz.

V případě platby on-line dochází k poskytnutí osobních údajů. Zasláním příspěvku zároveň dárce souhlasí s jejich poskytnutím Charitě ČR se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou Charitě ČR poskytnuty za účelem evidence dárců, péče o ně a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR zároveň prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

Darovací smlouva

Lze uzavřít i darovací smlouvu. Je určena na podporu rozvoje Charity ČR. Případně lze v bodu 1 je uvést, že dar je určen pro účely podpory zahraničních projektů Charity ČR nebo název konkrétní země, kterou chcete podpořit. Dva originály smlouvy zašlete prosím na adresu Charita ČR, Vladislavova 12, Praha 1, 110 00. V případě dotazů se obraťte na sekretariat@charita.cz.

Klub přátel Caritas

Můžete se rovněž stát členem Klubu přátel Caritas, a pravidelně tak přispívat na činnost Charity ČR v zahraničí i při vyhlášení akutní humanitární pomoci.

Logo Dárcovské SMSDárcovská SMS

Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS ROK CHARITASVET na číslo 87 777 (roční)

DMS CHARITASVET na číslo 87 777 (jednorázová)

Každá DMS stojí 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. V případě roční DMS jde o 12 x 28,50 Kč, kdy k platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS. Pro zrušení roční DMS stačí odeslat novou SMS ve tvaru: DMS STOP CHARITAPOMOC nebo DMS STOP ALL na telefonní číslo 87 777. Deaktivace služby je zdarma. Službu provozuje Fórum dárců. Více informací o této službě najdete na stránkách www.darcovskasms.cz.

Další možnosti a potvrzení o daru

Další možnosti, jak podpořit činnost v ČR i v zahraničí včetně zapojení dobrovolníků, najdete zde.

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte on-line formulář. Nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: dary@charita.cz, telefonní čísle: 296 243 330, případně na adrese: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.

Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Více na stránce Souhlasím s poskytnutím svých údajů.

Děkujeme za Vaši pomoc i podporu.