Klub přátel Caritas

Díky Vaší podpoře můžeme pomáhat v různých zemích světa i v České republice. Členství v Klubu přátel Caritas je velmi cenné, představuje nejefektivnější způsob pomoci a umožní:

  • rychle reagovat v případě humanitární krize
  • věnovat se i dlouhodobým rozvojovým projektům v zahraničí
  • pomáhat lidem v České republice
  • rozvíjet organizaci

Chcete se stát členem Klubu přátel Caritas? Stačí vyplnit níže uvedený registrační formulář a částku, kterou nám chcete pravidelně přispívat. Minimální měsíční členský příspěvek je 200 Kč

Jak budou příspěvky využity příspěvky:

Rozdělení využití členského příspěvku do Klubu přátel Caritas

Registrovaným členům Klubu přátel Caritas lze vystavit potvrzení o daru pro daňové účely viz  (další informace o potvrzení o daru poskytuje i Sekretariát Charity ČR, ekonomické oddělení, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 296 243 330). 

Bankovní spojení na Klub přátel Caritas je na účtu č. 

88444422 / 0800.

Děkujeme, že jste se rozhodli vstoupit do Klubu přátel Caritas.

Vaše dary pomohou těm, kdo je potřebují.

Dárce a kontaktní údaje

Typ dárce

Informace o daru

Částka, kterou chcete měsíčně darovat

Uvedená částka představuje Váš příspěvek, který budete zasílat pravidelně každý měsíc. Doporučujeme zadat ve Vaší bance trvalý příkaz k úhradě. Variabilní symbol je 500.
Chcete-li nás podpořit částkou nižší než 200 Kč měsíčně, budeme i za ni velmi vděčni! Nestáváte se však členem Klubu přátel Caritas.

Číslo účtu, ze kterého bude zaslán dar

Slouží k identifikaci Vaší platby. Díky tomu Vám na začátku každého kalendářního roku budeme moci poslat potvrzení o přijetí příspěvku pro účely snížení daňového základu.

* povinné položky

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen "Charita Česká republika") byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence darů a interní statistiky, zasílání potvrzení o darech, péče o dárce a informování dárců o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podporovaných projektech.

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA