Země a jejich variabilní symboly

Pro zaslání příspěvků na pomoc v konkrétní zemi, zašlete Váš finanční dar na dárcovský účet číslo 5258772/0800 nebo na sbírkové konto 55660022/0800 (obě konta jsou otevřena u České spořitelny).
Vždy je nutné uvést jeden z následujích variabilních symbolů:

 Chcete-li platit ihned platební kartou, navštivte prosím stránku Pomáhejte s námi.