Aktuality

Pákistán zasáhly ničivé záplavy
3. srpna 2010 Pákistán

Pákistán zasáhly ničivé záplavy

Charita Česká republika se připojila k pomoci zaplavenému Pákistánu. Ze svého krizového fondu okamžitě přispěla částkou 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou sbírku. Přispět můžete na bankovní účet vedený u České spořitelny: číslo účtu 3933682/0800, variabilní symbol: 132.

Povodně v Moldavsku
15. července 2010 Moldavsko

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.

Gruzie vyznamenávala za pomoc v rozvoji onkologie
8. července 2010 Tiskové zprávy

Gruzie vyznamenávala za pomoc v rozvoji onkologie

(Tbilisi) Za přínos v rozvoji onkologie obdržel čestnou medaili velvyslanec České republiky v Gruzii, pan Ivan Jestřáb. Vyznamenání mu předal 2. července 2010 v prostorách Národního onkologického centra jeho ředitel profesor Rezo Gagua.

Tlučte na dveře státních činitelů silněji
21. června 2010 Gruzie

Tlučte na dveře státních činitelů silněji

radí východní Evropa jižnímu Kavkazu. Kde končí medicína a nastupuje psychosociální pomoc ve službách domácí péče? Je vůbec možné obě části od sebe oddělit? Kde najít zdroje financování a udržitelnosti poskytovaných služeb, když pojišťovny proplácejí jen malou část a to zdaleka ne vždy a všude, stát dává ruce pryč a klientů přibývá?

19. června 2010 Gruzie

Odborníci z Evropy a Kavkazu jednali o domácí péči

V gruzínském Tbilisi se uskutečnil počátkm června 2010 třídenní odborný seminář o systému domácí péče.

4. června 2010 Gruzie

První dáma Gruzie na výstavě českých fotografů

Výstava s názvem HEATLH AND SOCIAL PROJECTS/PHOTOS dokumentuje aktivity českých nevládních organizací. 

 

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"
2. června 2010 Gruzie

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Rakovina je léčitelná s možností úplného uzdravení, pokud je odhalena a léčena včas. Tak zní hlavní poselství nového projektu, který Charita Česká republika ve spolupráci s Rozvojovou agenturou v těchto dnech zahajuje na jižním Kavkaze.

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt
2. června 2010 Gruzie

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Onkologická onemocnění představují druhé místo na žebříčku úmrtnosti v Gruzii, hned po srdečních chorobách. Pokud je však rakovina odhalena a léčena včas, nemusí se jednat o smrtelné onemocnění.

Centra předškolního vzdělávání
9. května 2010 Čečna – Ruská federace

Centra předškolního vzdělávání

Projekt je založen na individuálním přístupu k dítěti, integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami a na aktivním začlenění rodičů a místních komunit do předškolního vzdělávání. Cílem projektu je usnadnit dětem vstup do první třídy základní školy. Předškolní výchova probíhá ve čtyřech zrekonstruovaných vesnických dětských centrech, které navštěvuje 320 dětí ve věku 4 až 6 let.

3. května 2010 Čečna – Ruská federace

Návštěva u Madlen, holčičky ze sklepení

V Čečensku žije přes 40 000 postižených dětí, které se narodily během čečenských válek nebo těsně po nich. Tyto děti nesou následky válečného strádání v podobě nejrůznějších duševních poruch a tělesného postižení. Invalidita je jedním z projevů dlouhodobého dopadu války, se kterým se potýkají v podstatě tři generace – prarodiče, rodiče i děti. Státní podpora osob s tělesným či duševním postižením je v Čečensku na velmi nízké úrovni, Charita ČR se proto snaží pomáhat i v této oblasti.