Charita zahájila v Gruzii spolupráci s Visegrádským fondem a zaměří se na posílení zdravotní péče
12. února 2021 Aktuality

Charita zahájila v Gruzii spolupráci s Visegrádským fondem a zaměří se na posílení zdravotní péče

Od začátku pandemie Covid-19 pomáhá Charita Česká republika gruzínskému zdravotnímu systému tak, aby mohl rychle reagovat na náhlé překážky. Díky novému partnerství s Visegrádským fondem podpoří Charita takzvané Covid hotely a také lékaře na gruzínském venkově.

Díky projektu, financovanému visegrádskými zeměmi, tj. Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem, spolu s příspěvkem z Jižní Koreje, poskytneme školení a dodáme potřebné lékařské vybavení takzvaným Covid hotelům v Gruzii. Navíc se zaměříme na zlepšení podmínek venkovských lékařů v oblasti Samegrelo-Horní Svatenie a v dalších regionech na západě Gruzie. Tito lékaři od nás dostanou důležité technologické vybavení, osobní ochranné prostředky a další lékařské potřeby.

COVID hotely se zaměří na pacienty se středním průběhem nemoci

Gruzínská vláda vytvořila jedinečnou metodu ke zvládnutí pandemie Covid–19, a to vybudováním Covid hotelů. Díky tomu může rozdělit péči o pacienty s Covid-19 podle toho, jak závažný je jejich zdravotní stav. Plně vybavená zařízení s odborným personálem a s možností hospitalizace pacientů, jako jsou nemocnice, by měly být vyhrazeny pro nejzávažnější případy. Zatímco pacienti s mírnějším průběhem nemoci mohou dostat potřebnou péči v takzvaných Covid hotelech. Anebo v domácím prostředí pod dohledem zdravotníků.

Covid hotely jsou v současnosti pro gruzínské zdravotnictví zásadní. Aby mohly fungovat ještě lépe a pomohly zabránit nadbytečné hospitalizaci, potřebují vhodné vybavení. Chybí jim například kyslíkové koncentrátory, které by pacienti dostali v případě, že se jejich zdravotní stav zhorší. Tím pádem by nebylo nutné tyto pacienty hospitalizovat.

Zaměstnanci v Covid hotelech zároveň potřebují proškolit v monitorování zdravotního stavu pacientů a v poskytování služeb pacientům se specifickými potřebami, tedy zejména lidem s různými druhy handicapu.

Covid hotelech pracuje v Gruzii celkem 200 lékařů a 100 zdravotních sester, kteří každodenně poskytují své zdravotní služby 400 až 3 000 pacientů, podle toho, jaká je epidemiologická situace v zemi.

Charita zaučí personál a doručí potřebné zdravotní vybavení

Charita Česká republika bude díky novému projektu školit lékařský personál v Covid hotelech a těmto zařízením také doručí nejméně 55 kyslíkových koncentrátorů. Vybraným venkovským lékařům na západě Gruzie předá 20 počítačů a osobní ochranné prostředky.

„Společně s poskytovateli primární zdravotní péče hrají Covid–hotely důležitou roli v prevenci nadbytečné hospitalizace pacientů s Covid–19. Proto je důležité podpořit zlepšování kvality služeb jak v primární zdravotní péči, tak v COVID hotelech,“ říká Tamar Kurtanidze, projektová manažerka Charity Česká republika a dodává, že Charita bude na tomto projektu úzce spolupracovat s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví.

Pokračujeme v podpoře Gruzie v boji proti COVID–19

Podpora boje proti pandemii Covid–19 se stala jednou z hlavních aktivit Charity Česká republika v Gruzii. Po vypuknutí pandemie se tým Charity začal věnovat zjišťování aktuálních potřeb a podle nich vytvořil projekty na míru.

Jakmile začal být patrný pozitivní dopad na vývoj a zlepšení gruzínského systému primární zdravotní péče, rozhodl se UNICEF připojit ke spolupráci s Charitou Česká republika a v rámci současné podpory rozvoje primární zdravotní péče, které se Charita věnuje díky finančním prostředkům České rozvojové agentury, rozšířili svou pomoc v oblasti zdravotní péče pro matky a děti.

V rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou, jsme vylepšili jednotný elektronický informační systém pro správu a sdílení dat o testování na onemocnění Covid-19 a předali jsme ho Národnímu centru pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví Gruzie (NCDC). Současně pracujeme na vývoji systému E-Queue, který pomůže Gruzii při logistice očkovacího procesu proti Covid-19.