Charita zahajuje v Gruzii projekt na podporu testování HIV
1. prosince 2021 Aktuality

Charita zahajuje v Gruzii projekt na podporu testování HIV

Ačkoli Gruzie patří podle aktuálních dat k zemím s nízkým výskytem HIV/AIDS, odborníci upozorňují, že pokud se v blízké době nepřijmou důležitá opatření, dojde k rychlému šíření této nemoci. Navíc se odhaduje, že až 40 procent nakažených virem HIV v Gruzii vůbec netuší, že jsou pozitivní. Pro léčbu je přitom zásadní včasná diagnóza. Charita se v rámci nového projektu zaměří na pomoc lidem s HIV/AIDS a začne pracovat na propagaci samovyšetřování této nemoci v Gruzii.

HIV stále obklopuje v Gruzii stigma

Charita se v Gruzii zapojí do boje proti HIV infekci a onemocnění AIDS s důrazem zejména na samotestování mladých Gruzínců. Na základě úspěšnosti pomůže tato aktivita gruzínskému Národnímu centru pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) při přípravě odpovídající strategie v boji proti šíření viru HIV. Projekt probíhá ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN, Populačním fondem OSN, Kavkazským centrem pro výzkum (CRRC) a poradenským centrem Tanadgoma.

Přestože Gruzie patří se svými 8 765 registrovanými případy infekce HIV k zemím s nízkým výskytem nákazy, očekává se, že bez zavedení zásadních změn může v brzké budoucnosti dojít k rychlému šíření infekce. Zemi trápí velmi nízké využívání testovacích služeb, což zvyšuje riziko dalšího přenosu a výrazně zhoršuje kvalitu života osob, kteří se svou diagnózu dozví pozdě. HIV pozitivitu bohužel stále obklopuje v Gruzii velké stigma, což vede k nedostatečné informovanosti a nízké motivaci místních k testování na HIV.

„To, že člověk, který je nakažený HIV, ví o své diagnóze, je zásadní pro úspěch léčby,“ upozorňuje projektová manažerka Charity v Gruzii, Rusudan Chkhubianishvili. „Zintenzivnění testování na HIV je proto pro gruzínskou vládu prioritní záležitostí. Charita Česká republika přispěje na základě expertizy získané dlouhodobým působením v Gruzii i České republice k zavedení odpovídajících strategií a kampaní na podporu samotestování na HIV v Gruzii,“ dodává Chkhubianishvili.

Zvýšení testování na HIV

V rámci nového projektu, který zastřešuje Rozvojový program OSN v Gruzii a financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, se Charita zaměří na zvýšení motivace k testování u klíčové části populace. Na základě našich dlouholetých zkušeností pomůžeme gruzínské vládě připravit podklady pro nastavení strategie boje s šířením HIV v Gruzii. Výsledky projektu předáme gruzínskému Národnímu centru pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC), Národnímu centru pro AIDS a výzkumným pracovníkům, kteří se věnují problematice HIV/AIDS.

Samotestování na HIV

Zároveň pomůžeme vybraným zdravotnickým pracovníkům zajistit specializovaný trénink, aby dokázali mladým lidem poskytovat důvěrné poradenství o HIV, aniž by docházelo ke stigmatizaci. A to za pomoci postupu, jež vznikne v rámci projektu.

Součástí projektu je příprava a šíření osvěty o HIV prostřednictvím několika behaviorálně založených sdělení. V rámci osvěty otestujeme, jakou účinnost měla tato sdělení při motivaci klíčové populace k provedení samovyšetření na HIV. Na základě výsledků testování budeme gruzínskou vládu informovat o tom, které sdělení fungovalo nejlépe. Umožníme tak místním úřadům, aby připravili vhodný plán pro zvýšení HIV testování napříč celou zemí.

Charita dlouhodobě pomáhá zlepšit zdravotní péči v Gruzii

Už od roku 2015 podporujeme úsilí gruzínské vlády o reformu zdravotnictví a sociálního systému. Nový projekt s Rozvojovým programem OSN je tak dalším krokem, pomocí kterého se snažíme zlepšit gruzínský systém primární zdravotní péče.

Letos v létě jsme například zahájili pilotní provoz inovativního slovenského přístroje Scase, který pomůže gruzínskému zdravotnictví výrazně usnadnit poskytování zdravotní péče na dálku.

Gruzínskému Ministerstvu zdravotnictví jsme letos představili také Jednotný zdravotnický registr, který slouží nejen jako centrální informační registr pacientů a poskytnuté zdravotní péče, ale zajistí také sdílení dat s dalšími vládními informačními systémy. Díky tomu umožňuje komplexní sledování kvality primární péče a její standardizaci.

Dlouhodobě také poskytujeme potřebná školení zdravotnickému personálu ve venkovských ambulancích.

Moderní IT systémy, které jsme v Gruzii zavedli, se uplatnily i během pandemie covidu-19. Klíčovým nástrojem ke zvládnutí pandemie v zemi se stal takzvaný COVID Lab, který jsme v Gruzii ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví spustili. Během pandemie jsme také mimo jiné uspořádali několik online školení pro lékaře, jak zvládnout případy covidu-19.