Nejúčinnější pomoc je ta, kterou už znovu nebudete potřebovat
30. září 2021 Aktuality

Nejúčinnější pomoc je ta, kterou už znovu nebudete potřebovat

Charita Česká republika odstartovala kampaň, díky níž mohou lidé pomoci obyvatelům znevýhodněných zahraničních regionů se jednou provždy postavit na vlastní nohy. V Charitě si uvědomujeme, že nejúčinnější pomoc je ta, která lidem v nouzi zajistí trvalé a smysluplné řešení jejich situace a podpoří jejich soběstačnost. Zaměřujeme se proto především na zajištění stálého zdroje obživy a vlastní střechy nad hlavou.

Začít znovu od nuly

Mnoho lidí v nouzi nemá žádnou možnost změnit natrvalo svůj život a jsou často odkázáni na humanitární pomoc. Přitom stačí mnohdy málo a s drobnou počáteční podporou se tito lidé mohou postavit na vlastní nohy. Stejně jako pan Bunfinda, který uprchl před devastující válkou z Demokratické republiky Kongo.

Po strastiplné cestě se i se svou rodinou dostal do uprchlického tábora v Zambii. „Potřeboval jsem se ale postavit na vlastní nohy a postarat se o svoji rodinu,” svěřil se pan Bunfinda. Díky drobnému finančnímu příspěvku a školení se panu Bunfindovi podařilo rozjet vlastní podnikání. V táboře peče a prodává chleba a krom toho také šije oblečení. Dokáže tak uživit svoji početnou rodinu a znovu žít soběstačně a důstojně.

Pan Bunfinda

Nedarovat rybu, ale naučit rybařit

Na pomoc znevýhodněným regionům se ročně vynakládají nemalé finanční prostředky. V Charitě Česká republika usilujeme o to, aby byla každá darovaná koruna vynaložena smysluplně a co nejefektivněji. A právě zaměření na rozvojovou spolupráci s myšlenkou Nedarovat rybu, ale naučit rybařit je cesta, která se nám jednoznačně osvědčila.

„Pokud lidem pomůžete v tom, aby si dokázali sami zajistit základní životní potřeby, znamená to pro ně trvalou změnu k lepšímu. Zároveň jim to umožní zůstat v regionu, odkud pochází, a v jim blízkém kulturním prostředí,“ vysvětluje Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. „Díky tomu, že se stanou soběstačnými, nebudou už další podporu zvenčí potřebovat,” doplňuje.

Pomoci může každý

Příběhů, jako je ten pana Bunfindy, je nespočet a i Vy můžete pomoci napsat některému z nich šťastný konec. Přispějte na zahraniční práci Charity Česká republika, a darujte tak lidem v nouzi trvalou změnu života k lepšímu.

Bankovním převodem nebo kartou

 

Převodem na sbírkový účet

 

 

5258772/0800

VS 444

 

QR kódem


QR kod Daruj trvalou změnu