Zpětná vazba a stížnosti v Charitě Česká republika: Proč je důležité se ozvat?
22. února 2021 Aktuality

Zpětná vazba a stížnosti v Charitě Česká republika: Proč je důležité se ozvat?

Každého, s kým pracujeme, nabádáme, aby s námi sdílel své názory. Ať už jde o účastníky nedávno pořádaného programu nebo někoho, kdo mohl být vystaven jakékoli nepříjemné situaci. Každý má právo promluvit a být vyslechnut. Proto věnujeme v Charitě Česká republika velkou pozornost našemu mechanismu zpětné vazby a stížností a dáváme důraz na to, aby k němu měli přístup všichni bez rozdílu. 

Chceme vědět, jak naše práce pomáhá, ale také chceme porozumět tomu, co by se dalo udělat lépe a zároveň uznat chyby, které jsme mohli udělat. To je podle nás nejlepší způsob, jak zajistit, že budeme jako organizace růst a ještě více zlepšovat životy lidí. Pomůže nám to nejen lépe plánovat naše projekty v budoucnu, ale také získat důležitou zpětnou vazbu včas, a zabránit tak negativním dopadům, které by nahlášený incident mohl způsobit.

Chráníme ty, kdo promluví

V nestálém prostředí, v jakém často pracujeme, je jedna věc se se stížností ozvat a druhá cítit se přitom bezpečně. Uvědomujeme si, že máme mnohem větší vliv a moc než lidé, kterým pomáháme. Proto umožňujeme, aby se všechny stížnosti mohly podávat anonymně. Klademe velký důraz na to, abychom každého, kdo se rozhodne promluvit, ochránili před jakýmkoli obtěžováním nebo nevhodným zacházením.

Existuje mnoho způsobů, jak podat zpětnou vazbu

Snažíme se, aby co nejvíce lidí mělo možnost podat stížnost nebo zpětnou vazbu. Mohou proto použít nejrůznější kanály, jak tyto zprávy předat. Každá země používá jiná média podle místních zvyklostí. K dispozici jsou e-mailové adresy, telefonní horké linky, zprávy přes WhatsApp, fyzické schránky na stížnosti v kancelářích a také adresy našich kanceláří k přijímání písemných stížností.

Vyjádřit se mohou i zaměstnanci

Zpětná vazba od našich zaměstnanců je pro nás stejně důležitá. Zajišťujeme proto, aby všichni naši zaměstnanci věděli, jak mohou sdílet své názory a jak v případě potřeby podat stížnosti. Dbáme také na to, abychom všechny obavy prošetřili a zodpověděli co nejdříve.

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si naši stránku věnovanou transparentnosti a odpovědnosti.