Chci podpořit

Můžete nás podpořit zasláním finančních prostředků na konto Charity ČR určené na humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Sbírkové konto č. 55660022/0800.

V současné době je aktuální následující pomoc:

Charita pro Irák, VS 180

Charita pro Sýrii, VS 182

Pro zaslání finančních darů lze využít i online platbu - stačí si vybrat nebo napsat vlastní částku.
Platba se uskutečňuje na portálu darujme.cz.

Chci darovat pomoc v rámci Humanitární zahraniční sbírky

200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč nebo jinou částkou


V případě platby on-line dochází k poskytnutí osobních údajů. Zasláním příspěvku zároveň dárce souhlasí s jejich poskytnutím Charitě ČR se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou Charitě ČR poskytnuty za účelem evidence dárců, péče o ně a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR zároveň prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

Darovací smlouva

Lze uzavřít i darovací smlouvu. Je určena na podporu rozvoje Charity ČR. Případně lze v bodu 1 je uvést, že dar je určen pro účely podpory zahraničních projektů Charity ČR nebo název konkrétní země, kterou chcete podpořit. Dva originály smlouvy zašlete prosím na adresu Charita ČR, Vladislavova 12, Praha 1, 110 00. V případě dotazů se obraťte na sekretariat@charita.cz.

Logo Dárcovské SMSDárcovská SMS

Můžete také zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  CHARITASVET  30
DMS  CHARITASVET  60
DMS  CHARITASVET  90

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Prostřednictvím DMS nám můžete vyjádřit i každoměsíční trvalou podporu, když pošlete trvalou dárcovskou SMS na na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  TRV  CHARITASVET  30
DMS  TRV  CHARITASVET  60
DMS  TRV  CHARITASVET  90

Po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS odvoláte, vám bude každý měsíc stržena zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč. Charita ČR obrdrží 29, 59 nebo 89 Kč/měsíc.
Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru: STOP CHARITASVET na telefonní číslo 87 777.
Službu provozuje Fórum dárců. Více informací o této službě najdete na stránkách www.darcovskasms.cz.

Další možnosti a potvrzení o daru

Další možnosti, jak podpořit činnost v ČR i v zahraničí včetně zapojení dobrovolníků, najdete zde.

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte on-line formulář. Nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: dary@charita.cz, telefonní čísle: 296 243 330, případně na adrese: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.

Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Více na stránce Souhlasím s poskytnutím svých údajů.

Děkujeme za Vaši pomoc i podporu.

Nebyly nalezeny žádné položky.