Koordinace migračních aktivit

Charita ČR se zabývá koordinací aktivit na národní úrovni. Úkolem migrační koordinátorky je poskytování informačního servisu, koordinace aktivit směrem dovnitř organizace i k partnerským subjektům.

Koordinátorka organizuje a řídí pravidelná setkání odborného kolegia pro otázky migrace a uprchlictví v rámci Charity ČR a zajišťuje odborné vzdělávání v oblasti migrace a integrace. Charita ČR, zastoupená svou migrační koordinátorkou, je členem Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva s právem hlasování.

Migrační koordinátorkou Charity ČR je v současné době Klára Boumová, na kterou se můžete obrátit se svými dotazy: klara.boumova@charita.cz, tel.: +420 296 243 352, +420 731 646 938.

Lokalizace migračních služeb CHČR: