Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání.GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Více podrobností a informací o možnostech GRV najdete na stránce globalnirozvojovevzdelavani.cz.

V Brně proběhly projektové dny proti předsudkům a diskriminaci

HUMŘí projektové dny Návštěva žáků ze ZŠ Gajdošova v Brně o romské kultuře a historii

V pondělí a úterý 25. a 26. května se v rámci charitního projektu HUMR uskutečnily projektové dny pro žáky 6. a 7. tříd ze Základní školy Gajdošova v Brně. Program se věnoval aktuálnímu tématu – předsudkům a diskriminaci – a proběhl v Muzeu romské kultury, kde se děti seznámily s romskou historií a uměním a přivítaly několik zajímavých hostů z romské komunity.

Zástupci měst hovořili v Litoměřicích o rozvojové spolupráci

Zástupci měst hovořili v Litoměřicích o rozvojové spolupráci

Zastupitelé a starostové měst a obcí z Ústeckého kraje se 14. května sjeli do historických prostor Litoměřického hradu, kde se účastnili odborného semináře o zahraniční rozvojové spolupráci pořádaného Charitou Česká republika a Svazem měst a obcí.

HUMRrovinky 1/2015

HUMRrovinky 1/2015

Charita ČR vydala první letošní číslo zpravodaje HUMRovinky určené školám i všem, kteří se zajímají o globální rozvojové vzdělávání.

Charita ČR zve na specializovaný seminář pro učitele dějepisu

Charita ČR zve na specializovaný seminář pro učitele dějepisu

Seminář se koná v rámci projektu HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách, jehož smyslem je přenést aktuální poznatky a zkušenosti z praxe humanitární pomoci a rozvojové spolupráce do výuky společenskovědních předmětů. Dubnový seminář se zaměřuje na výuku v hodinách dějepisu.

Vítězové HUMŘí soutěže dostali své ceny

Ceny za první místo v kategorii Jednotlivci udělaly výhercům radost

Zástupkyně Charity ČR, Kamila Zbuzková a Jitka Kozubková, předaly minulý týden ve čtvrtek a v pátek ceny vítězům soutěže Naše společná planeta, a to na základních školách v Sobůlkách a v Olomouci.

HUMRovinky listopad/prosinec 2014

HUMRovinky listopad/prosinec 2014

Charita ČR vydala a rozeslala další číslo zpravodaje HUMRovinky určené školám i všem, kteří se zajímají o globální rozvojové vzdělávání.

Výsledky soutěže NAŠE SPOLEČNÁ PLANETA

Jeden z obrázků vítězné skupiny: D. Konečný, F. Kroupa, D. Jakimov, J. Špičák, N. Hrazdílková ze 4. a 5. třídy ZŠ Sobůlky

Charita ČR vyhlásila výsledky soutěže Naše společná planeta pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Vítězkou v kategorii se stala Pavla Myšková z 6. třídy ZŠ sv. Voršily v Olomouci a vítězi v kategorii Skupina D. Konečný, F. Kroupa, D. Jakimov, J. Špičák, N. Hrazdílková a V. Lužová ze 4. a 5. třídy ZŠ Sobůlky. Vítězové dostali tablety od společnosti T-Mobile a ocenění na druhém a třetím místě poukázky na nákup knih, které uhradila společnost Josef Kvapil a.s.

HUMRovinky září/říjen 2014

HUMRovinky září/říjen 2014

Rozeslali jsme nové číslo zpravodaje HUMRovinky určené školám i všem, kteří se zajímají o globální rozvojové vzdělávání.