Setkání, příběhy, diskuse, koncert 10 let Allstar Refjúdží Band

3. listopadu 2018, Divadlo Archa v rámci festivalu Akcent

Akcent na migraci je jednodenní setkání neziskových a kulturních organizací, které se uskuteční 3. listopadu 2018 v Divadle Archa v rámci festivalu dokumentárního divadla Akcent. Vedle řady nevládních organizací, sdružení a iniciativ zde Charita Česká republika představí své aktivity v oblasti migrace a integrace. Součástí bude společný oběd s doprovodným programem, následuje jarmark příběhů, kde vystoupí naše kolegyně, migrační koordinátorka Klára Boumová a regionální manažerka Lamis Khalil Bartůšková. Zazní hudba indonéského hudebníka Ahmada Fadliho, zahraje kapela Dundun, loutkové divadlo Svetlany Conti Padao a připraveny jsou výtvarné akce pro děti s výtvarníkem Davidem Gachechiladzem. Večerní program otevře panelová diskuse s předními představiteli kulturních institucí o tom, co a jak říká česká kulturní scéna o migraci a migrantech a zda může umělecká tvorba a kulturní provoz ovlivnit společenskou debatu a vnímání migrantů. Společně si budeme klást otázky jako: Rezonuje migrace jako téma v kultuře? Jak mohou spolupracovat neziskové a kulturní organizace? Kdo jsou lidé, kteří nalezli v ČR azyl a ač jsou cizinci, sami pomáhají jiným? Večer se můžete těšit na jubilejní koncert kapely Allstar Refjúdží Band, která je složena z hudebníků ze sedmi zemí, a jejích hostů.

Vstupné 150,- zahrnuje společný oběd. Návštěvníci, kteří přispějí vlastním jídlem do obědového menu, mají nárok na vstup na celou akci zdarma. Pokud se přidáte k výzvě Přines oběd, máš vstup zdarma, kontaktujte prosím Petru Fronkovou na fronkova@inbaze.cz.

Organizátorem akce je Divadlo Archa.

Program:

12.00–14.00 All you can Meet – společný oběd

14.00–17.00 Jarmark příběhů

16.00–17.30 Salad bowl of Prague – pražský kulturní mix

17.30–19.30 Migrace a umění: inspirace, odpovědnost nebo tenký led? – panelová diskuse

20.00–22.30 Koncert Allstar Refjúdží Band a hostů

Podrobný program najdete zde.