Svět v bezpečí

Letošní motto zní: Svět v bezpečí!

I letos se Charita ČR připojí k Týdnu globálního vzdělávání, který proběhne ve dnech 19. až 27. listopadu 2016. Zastřešující téma zní „Svět v bezpečí“ - jde tedy o motto v současnosti více než aktuální. V rámci týdne GRV uspořádá Charita ČR na školách zapojených do projektu "Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu" workshopy pro žáky o nenávistných projevech na internetu a mediální gramotnosti.

Zastat se slabšího, upozornit na nespravedlnost, nepodléhat předsudkům, aktivně se zapojovat do rozhodování o svém okolí, hájit své občanské svobody... Existuje mnoho způsobů, jak můžeme přispět k proměně světa na bezpečnější a přátelštější místo. Média nás totiž zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. To vše v nás probouzí jak strach a nejistotu, tak soucit a touhu pomáhat.

Zajištění bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Neobejde se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

Týden globálního vzdělávání si klade za cíl nalézt cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.

Do týdne se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci a na dalších místech ČR již potřetí prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE a NIDV. Bližší informace k chystaným akcím najdete na stránkách jednotlivých organizací. 

Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhne převážně od 19. do 27. listopadu 2016. Více zde.