Začal Týden globálního vzdělávání

Mottem letošního ročníku se stalo "Svět v bezpečí".

Výstava komiksů žáků základních a středních škol o tom, v jakém světě by chtěli žít, workshopy a diskuze zaměřené na práci s předsudky a šíření nenávisti na internetu, semináře a konference pro pedagogy nebo školní projekty o pracovních podmínkách žen v Kambodži. To vše se letos odehrává v rámci Týdne globálního vzdělávání s podtitulem Svět v bezpečí, který probíhá od 19. do 27. listopadu 2016.

Tématem letošního ročníku je bezpečný svět – společně budeme hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. Týden globálního vzdělávání pořádá už od roku 1999 North-South Centre při Radě Evropy a každoročně vyzývá k účasti organizace a školy ve 47 evropských zemích. Cílem této celoevropské kampaně je podpora výuky globálních témat ve školách.

Z denních zpráv můžeme podlehnout pocitu, že žijeme v době plné násilí, válečných konfliktů, neřízené migrace… Všechny tyto skutečnosti v nás mohou probouzet strach a nejistotu. V rámci Týdne globálního rozvojového vzdělávání se snažíme posílit důvěru lidí a společně hledat cesty, jak každý z nás může měnit věci k lepšímu a tvořit ze světa dobré místo pro život,“ přibližuje téma Týdne jeho koordinátorka pro Českou republiku Blanka Zemanová ze vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni.

 „V Olomouci se věnujeme tématu bezpečnosti na internetu. Lidé tráví v online prostředí spoustu času a mnohdy si neuvědomují, jak jsou v něm zranitelní. Je dobré vědět, jaká bezpečností pravidla ctít při nakládáním s osobními údaji na sociálních sítích, na co si dávat pozor a jak rozeznat lživé informace od těch důvěryhodných,“ říká Pavel Žwak z organizace ARPOK.

„Bezpečí není nikdy trvalé, pokud se bezpečně necítí celá společnost. Proto se Charita ČR snaží o šíření tolerance a kultury dialogu s lidmi jiné národnosti a různého vyznání a předcházet tak xenofobním a diskriminačním projevům. Jen tak se může stát ´Svět v bezpečí´ pro všechny realitou,“ říká Jana Harušťáková z organizace Charita ČR.

V rámci Týdne globálního vzdělávání proběhne v Praze výstava komiksů žáků základních a středních škol Bohouš a Dáša mění svět, kterou můžete vidět do 23. 12. 2016 v Centru Člověka v tísni LANGHANS.

Program bude probíhat i na dalších místech v Česku: V Olomouci se zástupci zapojených škol  mohou zúčastnit panelové diskuze o bezpečí na internetu, která se koná 23. 11. 2016 od 10 do 12 hodin v Pevnosti poznání. Diskutovat budou Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí Kamil Kopecký a René Szotkowski.

V Čechticích na Benešovsku bude místní základní škola pořádat sérii workshopů pro žáky zaměřenou na téma identity a uprchlictví. V základní a mateřské škole Maleč na Havlíčkobrodsku plánují děti informovat o tom, jak se bezpečně pohybovat na internetu, o pracovních podmínkách kambodžských pracovnic pro firmu Adidas nebo posílit povědomí žáků o islámu.

Týden globálního vzdělávání společně organizuje koalice deseti neziskových organizací: Vzdělávací program Varianty a Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, MKC Praha, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER a NIDV.

Více o Týdnu globálního vzdělávání se dozvíte na webu nebo na stránkách zapojených organizací.