Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Projekt nabízí komplexní podporu pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií, kteří chtějí bezpečně
a vyváženě zařazovat aktuální témata spojená s náboženstvím do výuky.


Žijeme spolu, mluvíme spolu

Proč?

Víra a náboženství jsou důležitými tématy, která ovlivňují život lidí jako jednotlivců i celé společnosti a objevují se stále častěji v médiích. V rámci školní výuky se ale většinou probírají jen okrajově, a to i přesto, že jsou součástí Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ i víceletá gymnázia. Mezi důvody patří nejednoznačnost a náročnost témat i nedostatek vyhovujících materiálů a podkladů pro výuku, které by učitelé mohli využít.

Charita ČR a partnerské organizace proto nabízí díky projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ učitelům podporu při výuce těchto komplexních témat.

Chceme pedagogům napomoci rozvíjet kompetence žáků směrem k oboustrannému respektu a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

Co zapojení pedagogové získají?

 • Metodickou příručku obsahující:
  • kvalitní informace týkající se náboženství v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu;
  • tipy, jak o tématu učit způsobem, který u žáků rozvíjí porozumění sama sobě i aktuálním společenským otázkám, mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet;
  • aktivity připravené pro přímé využití ve výuce zabývající se tématy jakými je např. identita člověka, víra a nevíra, hodnoty lidí, vliv médií, hoax, kritika vs. nenávist, antisemitismus a islamofobie.
 • Doplňkové výukové materiály - tématické případové studie, příběhy lidí, v jejichž životě hraje roli víra, infografiky, videa, odkazy na inspirativní webové stránky apod.
 • Metodickou podporu pro využívání poskytnutých materiálů a otevírání témat víry a náboženství ve své výuce, skládající se z:
  • Semináře, vnichž učitelé rozvinou své znalosti v religionistických tématech, pedagogické dovednosti v oblasti práce s kontroverzními tématy, práce s postoji a hodnotami a získají prostor pro sdílení svých zkušeností s kolegy.
  • Podpory lektorů a mentorů při výuce - možnost domluvit si do školy příjezd lektora, který ve vyučování odvede vybranou aktivitu či mentora, který učiteli poskytne konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Možnost zorganizovat na škole “živou knihovnu” - akci, při níž žáci v malých skupinách hovoří s „živými knihami“, lidmi, v jejichž životě je přítomno téma víry či náboženství a kteří se setkávají s předsudky (např. řádová sestra, židovský homosexuál, Syrská muslimka, přesvědčený ateista).

Kdo se na přípravě „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ podílí?

Charita ČR, sekce globálního rozvojového vzdělávání a osvěty, navázala partnerství s organizací ARPOK, jejímž cílem je přinášet do škol aktuální témata dneška a podporovat pedagogy v jejich začleňování do výuky, a s organizací Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, která usiluje o vytváření sdíleného porozumění mezi českou a arabskou společností.

Projektové aktivity jsou realizovány ve spolupráci s odborníky na religionistiku.

Účast v projektu je zdarma. Pro více informací, jak se zapojit, kontaktujte koordinátorku projektu:

Jana Harušťáková
Charita Česká republika - oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
tel.: +420 731 141 684
e-mail: jana.harustakova@charita.cz

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

cra logo.

Lektoři na školách

Ze semináře 24. srpna 2018

V rámci projektu "Žijeme spolu, mluvíme spolu" naši lektoři přináší žákům témata, která směřují k sebepoznání, uvědomění si vlastní identity a hodnot, podporují toleranci a porozumění hodnotám ostatních lidí. Tyto jsou předpokladem rozvinutí náboženské gramotnosti, žáci se tak mimo jiné seznámí například i s fakty o světových náboženstvích.

 

Týden globálního vzdělávání na partnerských školách

Týden globálního vzdělávání na partnerských školách

I v letošním roce podpořila Charita Česká republika k zapojení do tzv. Týdne globálního vzdělávání dvě školy, které se účastní projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“. Letošním tématem Týdne se stalo Udržitelné cestování. Cílem bylo hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Zahájili jsme druhý cyklus seminářů pro pedagogy!

Zahájili jsme druhý cyklus seminářů pro pedagogy!

Úvodní setkání pedagogů zapojených do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu“, se uskutečnilo 12. října v prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Přivítali jsme mezi sebou pedagogy ze základních a středních škol z Rychnova nad Kněžnou, Krupky, Liberce, Sokolova, Karlových Varů a Dobřejovic.

Nevíte, jak uchopit látku týkající se náboženství, xenofobie či vlivu médií?

Pozvěte si lektora do školy! Lektorský tým projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu se skládá ze šesti zkušených lektorů a dlouholetých pracovníků z mládeží.

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Charita ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol, která je součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu.Tématem soutěže je Člověk a jeho vztah k víře či náboženství.

Když vám kniha vypráví

Když vám kniha vypráví

Měli jsme den s knihami.
„No jó, gympláci. Nic jinýho nedělaj, knihomolové.“
„No jó, šprti, že jo.“
„To je ta dnešní mládež, knížku už ani neotevřou.“
„Dneska už ty děti vůbec nečtou, pořád jenom počítač.“
Není to trochu stereotypní? Ale teď vážně.

 

Workshopy o komunikaci, přednáška religionisty a návštěva mešity

Workshopy o komunikaci, přednáška religionisty a návštěva mešity

Pedagogové zapojení do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ za sebou mají dvoudenní školení. Ve dnech 1. až 2. března proběhlo ve školícím centru Marianeum dvoudenní školení pro pedagogy. Jeho cílem bylo rozvíjet religionistické znalosti a pedagogické dovednosti účastníků v oblasti práce s kontroverzními tématy.

„Žijeme spolu, mluvíme spolu“ v plném proudu!

Ilustrační obrázek.

Projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti. Na úplném začátku proběhlo 14 besed s žáky zapojených škol, při kterých pracovníci Charity ČR zjišťovali rozsah vědomostí dětí a mladých lidí o různých světových náboženstvích. Z diskuzí vyplynulo, že by se o náboženstvích mělo učit především objektivně a stejnoměrně, aby se žáci dozvěděli rovným dílem o všech naukách.

Žáci testují vzorové hodiny k výuce o náboženstvích

Během pilotní hodiny v Berouně žáci psali svoje vědomosti na papírky.

Na partnerských školách projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ od prosince probíhají tzv. pilotáže vzorových lekcí, tedy něco jako hodiny na zkoušku.

Vznikají ukázkové hodiny k výuce o náboženstvích

Školení se zúčastnilo celkem 10 lektorů.

Do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ se zapojilo celkem 10 lektorů, kteří na konci listopadu podstoupili školení v pražském školicím středisku Marianeum.