Jak žáky učit náboženské toleranci a kritickému myšlení?

Učitelé si jednu z aktivit vyzkoušeli na vlastní kůži.

V pátek 14. října se v prostorách školicího střediska Marianeum na Praze 2 sešlo sedm učitelů zapojených do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“. Blíže se seznámili s povahou plánovaných aktivit i s výsledky průzkumu zaměřeného na postoj učitelů a žáků k začlenění náboženských témat do výuky.

Učitelé společně vymýšleli, jak lze otázky náboženství vložit do školní výuky.Na začátku setkání pedagogové za použití metod neformálního vzdělávání sdíleli své dosavadní zkušenosti, názory, motivaci i zamýšlené cíle výuky o tématech týkajících se náboženství.  Poté jim pracovnice Charity ČR, organizace ARPOK a Insaan podrobně představily náplň programu – učitelé obdrží odbornou metodiku včetně vypracovaných aktivit, které za pomoci lektorů zařadí do vyučovacích hodin. Již na semináři si sami přímo vyzkoušeli jednu z činností využívající metodu „Filozofie pro děti“. Ta studentům umožňuje hledat odpověď na otázky, které je zajímají a které kladou důraz na rozvoj kritického myšlení i respektu vůči názorům druhých.

Od nového roku navíc proběhne několik diskuzních sezení, takzvaných ´“Živých knihoven“, při nichž zástupci různých náboženství (Češi i cizinci žijící v ČR) sdílí coby „živá kniha“ svůj osobní příběh se „čtenáři“, tedy žáky. Dojde též k navázání partnerství se školami v zahraničí.

Další zájemci z řad učitelů se do programu mohou stále zapojit, a to po zkontaktování koordinátorky Jany Harušťákové (jana.harustakova@charita.cz či na tel. čísle 731 141 684).