Lektoři na školách

Ze semináře 24. srpna 2018

V rámci projektu "Žijeme spolu, mluvíme spolu" naši lektoři přináší žákům témata, která směřují k sebepoznání, uvědomění si vlastní identity a hodnot, podporují toleranci a porozumění hodnotám ostatních lidí. Tyto jsou předpokladem rozvinutí náboženské gramotnosti, žáci se tak mimo jiné seznámí například i s fakty o světových náboženstvích.

 

Naše lekce jsou zpestřeny prvky neformálního vzdělávání, aby žákům byla tato témata přiblížena především zábavnou formou a celkově tak byl podpořen celostní přístup k výuce těchto, často ve formálním vzdělávání opomíjených, a přesto velmi důležitých témat.

V informačním centru Charity ČR uskutečnil seminář pro lektory, kteří s námi v následujícím pololetí budou spolupracovat na realizaci výukových lekcí na českých školách. Abychom reagovali na poptávku pedagogů pro zpřehlednění naší nabídky podpory do výuky, vytvořili jsme z našich lekcí tematické balíčky v různých variacích tak, aby vhodně odrážely aktuální potřeby každé jednotlivé třídy, do které se naši lektoři na podzim vydají. Celý seminář byl organizován skupině lektorů na míru, vyzkoušeli si jednotlivé lekce sami na sobě, získali zpětnou vazbu od svých kolegů a zároveň využili prostor pro výměnu zkušeností při práci se žáky z minulých období a vznikla tak nová doporučení, jak práci ve třídách posunout zase o krok dál.