Seminář restart

Přihlašovací formulář: http://bit.ly/charita_seminar

Anotace semináře:

Víra a náboženství jsou důležitými tématy, která (mnohdy i nevědomky) ovlivňují jednotlivce i celou společnost a často se objevují v médiích. V rámci české školní výuky se ale většinou probírají jen okrajově, a to i přesto, že jsou součástí RVP pro ZŠ, SŠ i víceletá gymnázia. Charita Česká republika Vám proto nabízí možnost zúčastnit se podzimních seminářů o náboženské gramotnosti, kterou chápeme především jako schopnost porozumět světovým duchovním tradicím a jejich projevům v souvislostech. Výuka o náboženství v tomto smyslu probíhá s důrazem na nestrannost a vyváženost jak vzhledem k jednotlivým náboženstvím, tak i k věřícím a lidem bez vyznání. Na semináři se budeme zabývat principy a tipy pro výuku o náboženství a o dalších potenciálně kontroverzních tématech. Budete mít také možnost se aktivně zúčastnit ukázkové lekce z metodické příručky „Žijeme spolu. Mluvíme spolu?“ (kterou od nás obdržíte zdarma) včetně její reflexe pro použití ve výuce. Účast na semináři je bezplatná a po předložení jízdních dokladů Vám proplatíme cestovní náklady.


Leták ke stažení (pdf)

Projekt "Žijeme spolu, mluvíme spolu - výukou k toleranci a kultuře dialogu" byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.