Týden globálního vzdělávání na partnerských školách

Týden globálního vzdělávání na partnerských školách

I v letošním roce podpořila Charita Česká republika k zapojení do tzv. Týdne globálního vzdělávání dvě školy, které se účastní projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“. Letošním tématem Týdne se stalo Udržitelné cestování. Cílem bylo hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Na gymnáziu v Kadani lektoři připravili a vedli dva workshopy pro studenty semináře angličtiny a společenskovědního semináře. Po krátké evokaci na téma cestování studenti shlédli padesátiminutový dokument Gringo Trails. Ten na příkladech z Bolívie, Thajska, Mali či Bhútánu ukazuje neočekávaný dopad cestovního ruchu na kulturu, ekonomiku a životní prostředí. Po promítání filmu následovala jeho reflexe a debata na téma udržitelného cestování, tolerance k jinakosti a stereotypů při cestování.

Pro základní školu v Rychnově nad Kněžnou připravil lektor ve spolupráci s učitelkami dva projektové dny. Program byl postaven na aktivitách z metodiky „Jonáš cestuje“ organizace ARPOK a žáci během něj vypracovali například „Desatero odpovědného turisty“ a nové znalosti uplatnili při tvorbě skupinového projektu, jako např. příprava školního výletu či podnikatelský plán odpovědné cestovní kanceláře.

Aktivity se konaly v rámci projektu podpořeného z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.