Vznikají ukázkové hodiny k výuce o náboženstvích

Školení se zúčastnilo celkem 10 lektorů.

Do projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ se zapojilo celkem 10 lektorů, kteří na konci listopadu podstoupili školení v pražském školicím středisku Marianeum.

Během jednodenního školení se účastníci seznámili s principy tvorby aktivit globálního rozvojového vzdělávání týkajících se v tomto případě náboženství. Při společné debatě vyvstalo několik stěžejních témat, kterým je třeba se věnovat.

Jelikož o náboženstvích kolují zkreslené informace, první téma stanovili lektoři snadno: Mýty o náboženstvích. Aktivity budou řešit otázku „Co si myslíme o tom, v co věřící věří?“ nebo často diskutovaný vztah náboženství a vědy. Druhým tématem zvolili samotnou otázku „Proč náboženství existují“? Aneb osobní rozměr víry, naše identita a význam náboženství pro každého z nás. Stranou nezůstala Variabilita jednotlivých náboženství, kdy se ukáže, že všechna světová náboženství mohou mít v konkrétních případech různé podoby (liberální, mystické, radikální, konzervativní aj.). Objasní se podobnosti a rozdíly abrahámovských náboženství.

Jiné aktivity pokryjí stereotypy, předsudky a mediální gramotnost. Žáci si při nich uvědomí, jak a proč stereotypy a předsudky vznikají, jak ovlivňují naše vnímání a jak s nimi můžeme pracovat. Zároveň si prohloubí schopnost práce s informacemi a procvičí se v rozpoznávání dezinformací. S různými příklady mezináboženských vztahů a každodenního soužití běžných lidí se žáci seznámí při Mezináboženském dialogu. Že mají různá vyznání motivační potenciál k dobrému i zlému, si žáci uvědomí díky Náboženství a násilí. Během něj prodiskutují nebezpečí terorismu či význam slova džihád. V tématu Náboženství a lidská práva se probere Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace a zapřemýšlí se, kdy náboženství podporuje lidská práva a kdy stojí proti nim. A nakonec lektoři při Postojích vůči náboženstvím představí rozdíly mezi oprávněnou kritikou islámu a jeho hanobením. Stejně tak pojmy antisemitismus, islamofobie a další.

V období od prosince do března mají možnost všechny vytvořené aktivity odzkoušet s žáky v zapojených projektových školách a na základě zkušeností je upravit. V dubnu 2017 pak projektový tým zveřejní metodickou příručku obsahující společně připravené ukázkové hodiny.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČRA logo.