Z besed se žáky vyplynulo, co vědí o světových náboženstvích

SPŠ Plzeň, (7. září 2016). Kolující flipcharty - úkolem je zapsat vše, co je napadá, když se řekne dané náboženství.

Od června do konce září proběhlo celkem 14 mapovacích besed s cílem zjistit názory a postoje žáků k tématům spojeným s náboženstvími a výukou o nich. Diskuzí se zúčastnilo 14 učitelů a 420 žáků napříč středoškolskými ročníky nebo ročníky druhého stupně ZŠ.

Pomocí fazolí žáci vyjadřovali, odkud nejčastěji čerpají informace o náboženství.Do úvodní části projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu se zapojilo hned několik škol z Čech a Moravy.

Během besed využili pracovníci Charity ČR i hry a interaktivní metody, které pomohly vyhodnotit názory žáků. Posluchači například dostali každý 10 fazolí k rozdělení do 6 kelímků s názvy „rodina“, „škola“, „kamarádi“, „internet“, „televize a noviny" a "ostatní“. Vhozením daného počtu fazolí vyjadřovali, odkud nejčastěji získávají informace o náboženství. Později mohli popsat plakátové papíry vším, co je napadlo při názvu nějakého z náboženství.

Z diskuzí vyplynulo, že by se o náboženstvích mělo učit především objektivně a stejnoměrně, aby si žáci mohli sami vytvořit názor a případně se rozhodnout, jestli chtějí věřit a v co. Přístup žáků k tématu byl různorodý a odrážel především jejich rodinné zázemí. Pro některé šlo o téma aktuální a spojovali ho se současnou společenskou situací a zprávami, které se k nim dostávají z médií, jiní ho za aktuální ani zajímavé nepokládali. Několikrát se stalo, že na začátku hodiny žáci vyjadřovali nezájem, ale po aktivitách a vzájemných diskuzích řada z nich přiznala, že by se o náboženstvích mluvit mělo.

Žáky nejvíce zajímala praktická stránka různých druhů víry – zvyklosti, pravidla, co kdo může a nemůže, ale i podoba běžného života. Zkrátka co očekávat při setkání s někým věřícím, zejména pak při cestování do cizích zemí. Rádi by také lépe pronikli do geografického rozložení náboženství ve světě a v souvislosti s aktuálními tématy slýchanými z médií i do informací o islámu.

Na základě besed vzniká metodická příručka, která bude učitelům zapojeným do projektu k dispozici od dubna 2017. Naleznou v ní kromě odborných informací i popis aktivit pro použití v hodinách.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČRA logo.