Žáci testují vzorové hodiny k výuce o náboženstvích

Během pilotní hodiny v Berouně žáci psali svoje vědomosti na papírky.

Na partnerských školách projektu „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ od prosince probíhají tzv. pilotáže vzorových lekcí, tedy něco jako hodiny na zkoušku.

Lekce se věnují především tématům spojeným s náboženstvím a jejich cílem je rozvoj kompetencí žáků směrem k oboustrannému respektu k jiným lidem a jejich duchovním hodnotám a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů. Vyzkoušené aktivity lektoři na základě zpětné vazby od žáků i učitelů dopracují a projektový tým ze zástupců Charity, Insaanu a Arpoku je zařadí do metodické příručky, kterou pedagogové dostanou na konci dubna 2017.

První z pilotních hodin proběhla na gymnáziu J. Barranda v Berouně, druhá na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.

Žáci z Berouna se zúčastnili lekce „Hodnoty - moje, naše, evropské a další. A co hodnoty všech lidí?“, díky které porozuměli tomu, že lidé v rámci jedné školy, státu i světa mají podobné hodnoty, jenom jim přikládají různou míru důležitosti.  Jedna hodnota (a snaha o její dosahování) tak může být nepříjemná pro člověka, který si váží hodnoty jiné. Díky tomu si mohli uvědomit, jaké konfliktní situace mohou kvůli dosahování různých hodnot nastat a jak se tyto střety dají konstruktivně řešit.  Lektoři se navíc během hodiny snažili žákům ukázat, jaké hodnoty spojují lidi bez ohledu na jejich víru, stejně jako kdy naplňování hodnot jedněch může ovlivňovat druhé.

V Ústí nad Orlicí prošli žáci hodinou o mezináboženské spolupráci. Měli pochopit, že ve světě existují různé varianty mezináboženských vztahů, zatímco konflikty patří jen k jedněm z nich. Za pomocí fotografií z různých situací a událostí (meditující židé, mezináboženská modlitba za mír, zdemolování mešity barmskými buddhisty, židovsko-arabská svatba či muslimsko-křesťanský dialog na půdě Vatikánu) diskutovali nad podobami mezináboženských vztahů a uváděli konkrétní příklady.

Pilotní hodiny na partnerských školách poběží až do března 2017. Po vydání metodické příručky bude Charita ČR i nadále nabízet lektorskou podporu při zařazování vypracovaných aktivit do hodin, a to jak učitelům v projektových školách, tak i zájemcům z řad učitelů ostatních škol.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČRA logo.