„Žijeme spolu, mluvíme spolu“ v plném proudu!

Ilustrační obrázek.

Projekt „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“ usiluje o rozvoj kritického myšlení, respektu a dialogu v české společnosti. Na úplném začátku proběhlo 14 besed s žáky zapojených škol, při kterých pracovníci Charity ČR zjišťovali rozsah vědomostí dětí a mladých lidí o různých světových náboženstvích. Z diskuzí vyplynulo, že by se o náboženstvích mělo učit především objektivně a stejnoměrně, aby se žáci dozvěděli rovným dílem o všech naukách.

Postoje žáků se na počátku hodin významně lišily a pohybovaly se na celé škále od „jde to úplně mimo mě“ po “mělo by se o tom učit, jinak vzniká nevědomost a zmatek“. Z těch pozitivních zazněly například následující výroky: „Je důležité znát základ pro pochopení věřících“; „Jde o důležité aktuální téma“ nebo „Je potřeba učit informace, abychom si udělali vlastní názor“. Řada žáků, která se na začátku lekce vyjadřovala s nezájmem, na konci uznala, že se dozvěděla mnoho přínosných věcí.

Na podzim loňského roku se následně sešlo 7 učitelů, kterým pracovnice Charity ČR, organizace ARPOK a Insaan podrobně představily náplň budoucího programu – tedy vedle lekcí na školách například i aktivitu „Živá knihovna“, při nichž zástupci různých náboženství (Češi i cizinci žijící v ČR) sdílí coby „živá kniha“ svůj osobní příběh se „čtenáři“, tedy žáky. Sami učitelé mohli poté předat vlastní dosavadní zkušenosti s výukou náboženských otázek.  

Jednodenního školení o principech tvorby aktivit globálního rozvojového vzdělávání se na konci listopadu 2016 zúčastnilo 10 lektorů. Při společné diskuzi vyvstalo hned několik témat, která by ve školách měla zaznít – například mýty o náboženstvích, jejich variabilita, stereotypní vnímání a předsudky vůči lidem jiného původu či vyznání, mediální gramotnost, vztah náboženství a násilí, mezináboženský dialog a podobně.

Od prosince až dosud probíhají na vybraných školách  pilotáže vzorových lekcí, tedy něco jako hodiny na zkoušku. V nich se žáci poutavou formou věnují tématům spojeným s náboženstvími a lektoři na druhou stranu mohou zhodnotit, jak jimi vytvořené aktivity fungují.

Souběžně vzniká metodická příručka, která bude k dispozici učitelům zapojeným do projektu od dubna 2017. Naleznou v ní, proč je důležité se s žáky věnovat výuce o náboženstvích, metodické pokyny, jak na to, odborné informace o dílčích tématech (např. náboženství a lidská práva, náboženství v ĆR apod.) a v neposlední řadě i finalizované lekce do hodin.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

logo ČRA.