P6274385Živá knihovna je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou „čteny" pomocí rozhovorů v malých skupinkách čtenářů a tím je odkrýván jejich osud. Většinou se jedná o zástupce nejrůznějších menšin, se kterými se pojí také množství předsudků. Jsou to například lidé s jinou etnickou příslušností, sexuální orientací, zdravotním stavem, životním stylem apod.

 

Pojítkem osobností, které se nachází v živé knihovně Charity ČR, je náboženství. Studenti si tak mohou „přečíst“ například o evangelickém faráři, kurdské muslimce, čarodějce z Arménie, řeholnici, židovském religionistovi či buddhistovi.

P6274386Díky osobnímu setkání s věřícími lidmi a možnosti zeptat se jich na vše, co nás zajímá, pomáhá Živá knihovna odbourávat předsudky a stereotypy. Ze země svého vzniku, Dánska, se tato metoda pomalu rozšířila i do dalších zemí a setkává se s čím dál větším ohlasem.

Představujeme naše živé knihy

  • Židovský religionista: Být živou knihou cítím jako poslání

Šachar je mladý muž, který se během studia religionistiky seznámil se svým budoucím manželem Davidem, praktikujícím reformním židem. To ho inspirovalo k důkladnějšímu studiu judaismu a po zhruba čtyřech letech studia se rozhodl pro konverzi. O tom, že jeho příběh stojí za přečtení, se můžete přesvědčit v následujícím rozhovoru.

  • Mladý muslim:  Žáci mi píší, že jim rozhovor se mnou změnil pohled na svět, na islám

Kristián  během svého dosavadního života vyzkoušel vícero různých duchovních tradic. Před třemi lety konvertoval k islámu. Dnes je studentem arabistiky a islamologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Více o sobě a svém zapojení v živých knihovnách prozradil v následujícím rozhovoru.