Mladý muslim:  Žáci mi píší, že jim rozhovor se mnou změnil pohled na svět, na islám

Kristián Dembický je mladý muž, který během svého dosavadního života vyzkoušel vícero různých náboženství či duchovních tradic. Před třemi lety konvertoval k islámu. Dnes je studentem arabistiky a islamologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Více o sobě a svém zapojení v živých knihovnách prozradil v následujícím rozhovoru.

Čím tě oslovil právě islám? Jak sis k němu našel cestu?

Začal bych asi tou druhou částí otázky. Studoval jsem a praktikoval různá náboženství - křesťanství, jisté aspekty judaismu, buddhismu a hinduismu - vytvářel jsem si takovou vlastní víru. Měl jsem vlastní představu o fungování světa. Když jsem pak navštívil Jeruzalém, tak jsem vlivem tamního prostředí uvěřil v to, že Bůh skutečně existuje a že je tu vztah mezi mnou a Bohem, který by měl být nalezen. Modlil jsem se v té chvíli k Bohu a prosil ho, aby mi ukázal cestu. Když jsem se vrátil do Česka, tak jsem se vlivem okolností dostal k islámu. Řekl jsem, že přečtu Korán a jestli je to skutečně slovo toho Boha, ve kterého věřím, tak to poznám a stanu se muslimem, což se také stalo.

Můžeš ve zkratce popsat, jak vypadal tvůj život předtím, než ses stal muslimem?

Když mi bylo třináct, dost intenzivně jsem se začal věnovat umění a taky jsem začal brát různé drogy. Vedl jsem dost nezodpovědný život, jak ve vztahu k sobě, tak ve vztazích k druhým lidem. Byl to dost sobecký život. Přesto jsem v sobě vždy měl soucit a sklony k pomoci druhým nebo měl respekt vůči starším lidem, protože mi to bylo od dětství vštěpováno.

Dá se říci, že ti islám ukázal cestu, jak žít lepší a zodpovědnější život?

Rozhodně. I když jsem sice předtím praktikoval různé aspekty jiných náboženství, nikdy to nebylo takto komplexní, nikdy jsem nebyl křesťan, hinduista, buddhista. Z různých důvodů jsem se zcela neztotožňoval se všemi aspekty těchto učení, proto jsem si spíše vybíral jen to, co mi vyhovovalo. Byl jsem také otrokem svých materiálních tužeb a islám mě z toho opravdu vyléčil. Velmi rychle jsem přestal brát drogy, napravil své vztahy s rodinou a mnoha dalšími lidmi, začal studovat a žít výrazně zodpovědnější, konstruktivnější a také šťastnější život.

Setkal ses někdy s nějakými předsudky spojené s tvou vírou?

Většinou se nesetkávám s negativními reakcemi nebo předsudky. Akorát jednou si mě jeden muž v metru fotil, když jsem měl na hlavě turban. Šel jsem se ho zeptat, proč to dělá a vyplynula z toho asi půlhodinová debata. Na konci mi řekl, že doufá, že mě nikdo nezradikalizuje - zásadní tam bylo, že opravdu neměl na mé protiargumenty (on používal klasická islamofobní klišé) co říci. Islám není nějaká bizarní, zlá ideologie, byť někteří muslimové zlo páchají. Nicméně tvrdit, že například al-Káida nebo ISIS reprezentují většinu muslimů je stejná lež jako tvrdit, že Ku-Klux-Klan reprezentuje většinu křesťanů.

To je možná i důvod, proč ses zapojil do živých knihoven. Abys běžným lidem vysvětlil, jak to je a vyvrátil předsudky…

Rozhodně.

Cítíš zájem ze strany čtenářů?

Od některých určitě. Některé to možná moc nezajímá, ale možná to zajímá i ty, co se tváří znuděně, těžko to vyčíst jen z tváře. Myslím, že většinu lidí to zajímá a také pozitivně ovlivňuje. V průběhu živé knihovny jsem se díky Bohu nikdy nesetkal s ničím negativním, ani slovně ani ve vzkazech, které mi čtenáři nechávají.

Zaskočila tě někdy nějaká otázka?

Ani ne, já se už více méně na všechny potenciální reakce připravil, protože když jsem začal islám studovat, důkladně jsme si prošel většinu islamofobních argumentů a našel jsem na ně dosti uspokojivá vysvětlení, která dokazují, že islám je náboženstvím míru, milosrdenství a moudrosti. Nepopírám, že někteří muslimové páchající zlo - proti těm se ostatně všichni moji učitelé i já sám snažíme bojovat a vzdělávání muslimů i nemuslimů o pravé podobě islámu vidíme jako tu nejefektivnější cestu.

Jak tě tato zkušenost obohacuje?

Velmi. Myslím, že to má velký efekt. Na konci živé knihovny dostávám velmi povzbudivé zprávy. Dostal jsem kopu takových, kde žáci píší, že jim rozhovor se mnou změnil pohled na svět, na islám. Opravdu každý vzkaz je krásný. Rozhodně to má smysl a pro mě osobně je to naplňování zásadního pilíře mé víry, který říká, abych mírumilovnou cestou toto náboženství šířil, resp. se alespoň snažil vyvracet mýty, které se o něm šíří. Snažím se vyvracet islamofobii a xenofobii a věřím, že to má pozitivní výsledky nejen ve vztahu k muslimům, ale i ve vztahu k jiným menšinám.

Myslíš si, že se ti daří proti islamofobii bojovat?

Myslím, že se mi většině lidí, se kterými jsem dosud diskutoval, podařilo vysvětlit, jak realitu vidím já. Zkrátka, že většina muslimů rozhodně nejsou lidé, kteří šíří zlo, popírají základní lidská práva nebo jsou teroristé.