Globální vzdělávání

Cílem globálního vzdělávání je ukázat na to, jak je celý svět propojený a jak jedna malá událost na jednom konci Země může vést k řetězové reakci ve všech ostatních koutech naší planety. Snažíme se ukázat všem členům společnosti, jak důležité je hledat propojení mezi různými státy, regiony i kontinenty. Globální vzdělávání je o porozumění tomu, jak nezbytná je vzájemná spolupráce na globální úrovni a jaký vliv může mít na tuto spolupráci každý z nás.

V rámci globálního vzdělávání se zaměřujeme hlavně na globalizaci, lidská práva, diskriminaci, rasismus, genderovou rovnost a globální problémy, jako jsou chudoba či hladomor, a v neposlední řadě i na životní prostředí.

Pořádáme řadu přednášek, panelových diskuzí či vzdělávacích seminářů s odborníky. S dětmi pracujeme přímo ve školách, pro školáky nabízíme ale také letní příměstské tábory.

001646_05_033856

Young Caritas

Cílem Young Caritas je poskytnout mladým lidem hlas a umožnit jim, aby i oni měli vliv na zlepšování světa kolem sebe. Mají tak možnost organizovat osvětové akce pro veřejnost a pomáhat v charitních zdravotních i sociálních službách.

Více

Aktivity sekce Globálního rozvojového vzdělávání

Akademie Young Caritas

Akademie Young Caritas nabízí učitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání podporu při začleňování témat spojených s udržitelným rozvojem do výuky. To přispívá ke zvyšování sociální a hodnotové gramotnosti žáků a studentů. Zároveň se tak podporuje rozvoj ohleduplnosti k jiným lidem a jejich hodnotám, což vede k rozvoji oboustranného respektu. Přirozeně se také rozvíjí kritické myšlení a poznání vlastních hodnot a postojů.

Více

Aktivity sekce Globálního rozvojového vzdělávání

Dialog 2030

Smyslem projektu Dialog 2030 je vybudovat kvalitní síť partnerů z řad zástupců občanského, veřejného a soukromého sektoru a skrze vzájemnou spolupráci aktivně přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje. Patří mezi ně Zdraví a kvalitní život, Klimatická opatření a Méně nerovností. Ty korespondují s dlouhodobou činností Charity Česká republika.

Více

Výstava Vietnam Stories aneb Jak se žije Vietnamcům v České republice
22. srpna 2022 Charita Česká republika

Výstava Vietnam Stories aneb Jak se žije Vietnamcům v České republice

Vietnamci v České republice, to nejsou jen majitelé večerek a podnikatelé ve středním věku. Jsou to i senioři, děti a dospívající, progresivní „youngsters“. Vyrůstá tu již třetí vietnamská generace. Zveme vás na putovní výstavu fotografií, jejichž autorem je přední dokumentární fotograf Jindřich Štreit.

Dětem se stýská po domově. A mně taky, říká učitelka dětské adaptační skupiny, kterou provozujeme
10. května 2022 Aktuality

Dětem se stýská po domově. A mně taky, říká učitelka dětské adaptační skupiny, kterou provozujeme

V České republice našlo azyl už více než 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. 40 procent z nich představují děti. Mnoho z nich ale nedochází do vzdělávacích institucí, protože pro ně není místo. Charita Česká republika proto zřídila pro ukrajinské děti klub Young Caritas, do kterého jich dochází 14. Potkali jsme se s učitelkou Katerynou, abychom zjistili, jak se dětem daří.

Končí Labyrint 2030 – přinesl řadu inovací i cestu do Zambie
30. prosince 2021 Aktuality

Končí Labyrint 2030 – přinesl řadu inovací i cestu do Zambie

Projekt Labyrint 2030 je u konce. Během uplynulých čtyřiadvaceti měsíců se podařilo uspořádat soutěž pro mladé aktivní lidi i zorganizovat první konferenci zaměřenou na spolupráci neziskového a privátního sektoru v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Za svoji inovativnost si Labyrint 2030 vysloužil nominaci na prestižní evropskou cenu za nejlepší projekt globálního rozvojového vzdělávání v Evropě. V neposlední řadě se zasloužil o to, že o pomoci Čechů v zahraničí ví dnes daleko více lidí než před dvěma lety. Jaká byla cesta Labyrintem a co projekt čeká v budoucnu?

Inspirační fórum IHRA 2021 přiblížilo, jak vypadají inovace v humanitárních a rozvojových aktivitách
6. prosince 2021 Aktuality

Inspirační fórum IHRA 2021 přiblížilo, jak vypadají inovace v humanitárních a rozvojových aktivitách

Ve středu 10. listopadu se v karlínské Spojce uskutečnilo první inspirační fórum IHRA. Odborníci z řad neziskových organizací i soukromého sektoru společně diskutovali o inovacích, které pomáhají řešit aktuální rozvojové výzvy. Akce vznikla v rámci projektu Labyrint 2030 a společně s Charitou Česká republika se na organizaci podílelo i České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRs.