Globální vzdělávání

Co má společného dětská práce v jihoamerické vesnici, rozšiřování pouští či stoupání hladiny oceánů a nový virus, původně rozšířený jen v jednom čínském městě? Proč by problémy, odehrávající se na druhém konci světa, měly zajímat i nás v Česku? A jak se každý z nás může zapojit do vytváření udržitelnějšího světa? 

grv_uvodni_text1

Právě na tyto otázky hledá globální rozvojové vzdělávání odpovědi. Protože to, co se děje tady a teď, může mít přímý dopad i na ty nejvzdálenější kouty naší planety a příčiny i řešení problémů leží i na našich bedrech. Globální rozvojové vzdělávání je tady od toho, aby nám pomáhalo současný svět i jeho historické souvislosti pochopit a zároveň nás motivovalo postavit se čelem k jeho výzvám.

Během přednášek, panelových diskuzí, seminářů s odborníky a zajímavými hosty, soutěží pro širokou veřejnost i návštěv ve školách se zabýváme zejména:

grv_uvodni_text3grv_uvodni_text2
  • Globalizací a vzájemnou propojeností jednotlivých částí světa, odpovědnou spotřebou a migrací ve světě
  • Lidskými právy, diskriminací, rasismem, genderovou rovností, demokracií a dobrým vládnutím
  • Globálními problémy typu chudoba a nerovnost, podvýživa a hlad, životní prostředí, nízká míra vzdělanosti, populační růst, konflikty a násilí, sucho a problémy s vodou atd.
  • Humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací, udržitelným rozvojem, cíli udržitelného rozvoje a aktivitami České republiky v zahraničí