Globální vzdělávání

Aktivity sekce Globálního rozvojového vzděláváníCílem globálního vzdělávání je ukázat na to, jak je celý svět propojený a jak jedna malá událost na jednom konci Země může vést k řetězové reakci ve všech ostatních koutech naší planety. Snažíme se ukázat všem členům společnosti, jak důležité je hledat propojení mezi různými státy, regiony i kontinenty. Globální vzdělávání je o porozumění tomu, jak nezbytná je vzájemná spolupráce na globální úrovni a jaký vliv může mít na tuto spolupráci každý z nás.

V rámci globálního vzdělávání se zaměřujeme hlavně na globalizaci, lidská práva, diskriminaci, rasismus, genderovou rovnost a globální problémy, jako jsou chudoba či hladomor, a v neposlední řadě i na životní prostředí.

Pořádáme řadu přednášek, panelových diskuzí či vzdělávacích seminářů s odborníky. S dětmi pracujeme přímo ve školách, pro školáky nabízíme ale také letní příměstské tábory.

Labyrint 2030

GRVLabyrint 2030 slouží jako cesta ke globální odpovědnosti – která, jak napovídá název projektu, může být často složitá. Cílem Labyrintu 2030 je zapojit mladé lidi do diskuze o tématech zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Zároveň jim poskytuje i platformu pro komunikování nápadů, jak řešit globální problémy. Jako motivace k vymýšlení řešení jsme uspořádali i soutěž.

Young Caritas

Cílem Young Caritas je poskytnout mladým lidem hlas a umožnit jim, aby i oni měli vliv na zlepšování světa kolem sebe. Mají tak možnost organizovat osvětové akce pro veřejnost a pomáhat v charitních zdravotních i sociálních službách. 

Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj (Dialog)

Smyslem projektu Dialog je vybudovat kvalitní síť partnerů z řad zástupců občanského, veřejného a soukromého sektoru a skrze vzájemnou spolupráci aktivně přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje. Patří mezi ně Zdraví a kvalitní život, Klimatická opatření a Méně nerovností. Ty korespondují s dlouhodobou činností Charity Česká republika.

Týden s Young Caritas přinese zajímavé rozhovory!
18. března 2021 Young Caritas

Týden s Young Caritas přinese zajímavé rozhovory!

Charita Česká republika ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice pořádají týden plný online rozhovorů na téma aktivní občanství. 

Mladé Češky chtějí bořit tabu spojená s menstruací v Zambii
8. března 2021 Young Caritas

Mladé Češky chtějí bořit tabu spojená s menstruací v Zambii

S projektem zaměřeným na pomoc a zkvalitnění životů žen v africké Zambii se ve výzvě pro mladé inovátory Labyrint 2030, která odstartovala vloni pod hlavičkou Charity Česká republika, přihlásil tandem Alena Machálková a Michaela Šrámková.

Svět, který chceme – Česká stopa ve světě
8. února 2021 Materiály ke stažení

Svět, který chceme – Česká stopa ve světě

Jaký svět chceme? Na to odpovídá publikace „Svět, který chceme - Česká stopa ve světě“, která se zaměřuje na to, jak Česká republika přispívá pomocí aktivit zahraniční rozvojové spolupráce k naplnění Cílů udržitelného rozvoje v rámci tzv. Agendy 2030. Věnuje se příkladům dobré praxe České republiky za hranicemi v boji proti hladomoru a chudobě, právu na zdravotní a sociální podporu všude na světě, ale i čistým zdrojům energií nebo vývoji udržitelných měst. 

Infografika o zahraniční rozvojové spolupráci ČR
5. února 2021 Materiály ke stažení

Infografika o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Co to vlastně je zahraniční rozvojová spolupráce? Jaký je rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací? Jaké je propojení rozvoje v chudších zemích a Cílů udržitelného rozvoje? Kdo má českou pomoc v zahraničí na starost, jakých oblastí a zemí se týká a kolik se na ni dává peněz?  Na to všechno odpovídá infografika o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky.