Akademie Young Caritas

Akademie Young Caritas nabízí učitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání podporu při začleňování témat spojených s udržitelným rozvojem do výuky. To přispívá ke zvyšování sociální a hodnotové gramotnosti žáků a studentů. Zároveň se tak podporuje rozvoj ohleduplnosti k jiným lidem a jejich hodnotám, což vede k rozvoji oboustranného respektu. Přirozeně se také rozvíjí kritické myšlení a poznání vlastních hodnot a postojů.

Co Akademie přináší vzdělavatelům?

 • Nové metody práce
 • Konzultační podporu a supervizi ve škole
 • Výukové materiály k tématu udržitelného rozvoje 

Co Akademie přináší studentům a studentkám?

 • Osobní rozvoj v oblasti spolupráce a komunikace
 • Učení se skrze přípravu a uskutečnění vlastního projektu
 • Mnoho informací o udržitelném rozvoji

Jednotlivé aktivity probíhají přímo ve vaší škole/klubu. Můžeme vám je také předat formou semináře a následného mentoringu, a podpořit tak metodicky jejich začlenění do výuky.

Živá knihovna

 • Pro koho: žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra
 • Časová dotace: 3 –5h

Živá knihovna umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“, tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Jejich okolí o nich mívá různé představy, které často brání ve vzájemném poznávání. Žáci a studenti se seznámí s příběhy „živých knih“ nejčastěji pomocí rozhovorů v malých skupinách.

„Živá kniha“ vypráví a účastníci, tedy „čtenáři“ naslouchají a doptávají se. Pomocí rozhovoru tak dochází mezi „knihami” a „čtenáři“ ke vzájemnému poznávání a původní představy se tak mohou proměňovat.

Živá knihovna tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů pomáhá odbourávat strach z neznámého a podporuje sebepoznání i poznávání druhých. Umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás.

S podtitulem „Nesuď knihu podle obalu“ vypráví příběhy lidí, jejichž osud je něčím výjimečný. Většinou se jedná o životy ovlivněné válkou, násilím či rasovými a náboženskými příčinami, neobvyklé však nejsou ani příběhy založené na netradičním životním stylu.

Kulatý stůl názorů a přesvědčení (rolová hra)

 • Pro koho: žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra
 • Časová dotace: 2h

Zástupci různých názorových proudů, profesí i společenského postavení spolu zasednou k jednacímu stolu a snaží se společně dojít k ideálnímu řešení konkrétních problémů. Kulatý stůl potírá rozdíly a nabízí ideální možnost vyjádřit svůj názor na věc z různých pozic, které často běžně nebývají slyšet. Umožnuje si vyzkoušet a zažít různé názorové pozice včetně jejich reflexe.

Ideathon

 • Pro koho: žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra
 • Časová dotace:  8h - 12h

Ideathon je velmi oblíbenou metodou neformálního vzdělávání. Původně vychází z takzvaných hackathonů, kdy IT odborníci během krátké intenzivní spolupráce (většinou se jedná o 12hodinový formát) společně hledají a přinesou řešení vybraného technologického problému. Metoda Ideathonu přenáší tento koncept do sociální sféry a je široce využitelná pro jakékoli další odvětví. Účastníci dostanou za úkol najít společnou cestu jak vyřešit předem daný úkol. Jde o ideální metodu pro plánování školních projektů, které podpoří udržitelný rozvoj, nebo jako nástroj mapování a nalézání východisek pro společná pravidla a zefektivnění vzdělávacích procesů.

HRA 2030

HRA 2030 o zahraniční rozvojové spolupráci a Cílech udržitelného rozvoje je určená pro všechny milovníky karetních her a zároveň pro všechny, kteří by se rádi zábavnou formou dozvěděli něco o plánu rozvoje celého světa do roku 2030 a pomoci méně vyspělým státům.

Název se odvíjí od roku 2030, který je termínem pro naplnění Agendy 2030 - ambiciózního plánu udržitelného rozvoje přijatého všemi státy světa v roce 2015 na půdě Organizace spojených národů v New Yorku. Jeho součástí je i 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Hra je určená pro 2 a více hráčů a vytisknout si ji doma může kdokoli. Tisknout můžete oboustranně, a mít tak karty tenčí, nebo jednostranně a jednotlivé strany potom slepit dohromady, popřípadě je ještě podlepit čtvrtkou.

Pro co nejpřesnější výsledek při oboustranném tisku v možnostech tisku vyberte otáčení na delším okraji a přizpůsobení tisknutelné ploše.

Při jednostranném tisku k sobě přilepte přední a zadní strany. Vzniklé karty tak budou pevnější.

Při stříhání je v obou případech možné řídit se buď zadními stranami, které jsou udělané tak, aby byly vidět hranice jednotlivých karet, nebo ořezovými značkami.

Hra obsahuje

 • 17 karet s Cíli udržitelného rozvoje
 • 26 karet se zdroji
 • 23 červených karet se zdroji
 • 10 modrých karet s událostmi

Návod ke hře

Hru stahujte zde

Pro více informací nebo objednání vzdělávacích aktivit Akademie Young Caritas nás kontaktujte na vzdelavani@charita.cz nebo na telefonu +420 730 804 205.