C.I.T.Y

Společná iniciativa mládeže pro udržitelný rozvoj

Projekt C.I.T.Y. má za cíl aktivní zapojení mladých lidí do dění kolem nich. Prostřednictvím setkávání tzv. Young Counsellors, což jsou členi mládežnických parlamentů či zastupitelstev mladých ve věku 15 - 18 let a Young Leaders, které tvoří studenti, mladí lidé či členové mládežnických organizací ve věku 18-26 let, se napříč různými aktivitami tito mladí lidé seznámí s konceptem projektového a grantového managmentu a přípravou akcí pro veřejnost.

Budou schopni měnit nebo se do jisté míry zapříčinit o změny v jejich městě, znát oprávněné osoby, cesty a způsoby, jak zvýšit povědomí o udržitelném rozvoji a ovlivnit to, že jejich hlas a slova dalších mladých budou vyslyšena a přispějí ke změně, kterou si přejí.

Hlavní aktivity projektu měly původně probíhat v průběhu roku 2020. Kvůli současné pandemii onemocnění Covid 19 projekt začal až v roce 2021.

Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+

Kontaktní osoba

Logo_donora_CITY

Nebyly nalezeny žádné položky.