Labyrint 2030

Labyrint 2030

Dvouletý projekt Labyrint 2030 - Cesta ke globální odpovědnosti je financovaný Českou rozvojovou agenturou a odstartoval na jaře roku 2020. jeho cílem je zvýšit informovanost české společnosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a zároveň aktivně zapojit mladé lidi do hledání inovativních řešení na aktuální výzvy v této oblasti. Kromě řady osvětových a vzdělávacích akcí o rozvojové spolupráci pro širokou veřejnost, se v rámci projektu bude pořádat i inovativní soutěž pro mladé lidi do 30 let, kteří tak budou moci přispět k zefektivnění zahraniční rozvojové spolupráce pomocí svých originálních nápadů.

ČRA