Po stopách lepší budoucnosti: Pomáhají Češi k uzdravení Země?
29. ledna 2021 Labyrint 2030

Po stopách lepší budoucnosti: Pomáhají Češi k uzdravení Země?

Jaký svět chceme? Na to odpovídá nová příručka, kterou připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Charitou Česká republika. Publikace „Svět, který chceme - Česká stopa ve světě“ se zaměřuje na Cíle udržitelného rozvoje v rámci tzv. Agendy 2030 a zahrnuje 17 hlavních bodů. Věnuje se například boji proti hladomoru a chudobě, právu na zdravotní a sociální podporu všude na světě, ale i čistým zdrojům energií nebo vývoji udržitelných měst.  

Česko patří mezi 30 nejbohatších zemí světa a svou geografickou polohou se může řadit mezi šťastlivce, co se přírodních katastrof či válečných konfliktů týče. Může tak být těžké uvěřit, jak vážná situace na naší Zemi doopravdy je. Pandemie, se kterou se nyní potýkáme, se stala první výstrahou a ukázala nám, jak důležité je držet spolu a jakou sílu lidstvo má, pokud před ním stojí jasný cíl – a to aspirovat na lepší budoucnost.

Kvalitní život pro všechny

Až 250 milionů dětí nemá přístup ke vzdělání, každých 6 sekund je nenávratně zničena část deštného pralesa v rozloze fotbalového stadionu a kvůli rybolovu se nestačí obnovovat přirozená populace ryb. V posledních letech se nejen v médiích objevují výstupy vědců, celebrit, aktivistů i politiků upozorňujících na přicházející katastrofu a nutnost jednat hned. Jsme první generací, která může vymýtit hladomor a zároveň tou poslední, jež může zabránit klimatické krizi.

17 bodů k úspěchu

Členské státy OSN, včetně České republiky, na situaci v roce 2015 reagovaly a zformovaly tzv. Cíle udržitelného rozvoje, označovány zkratkou SDGs (= Sustainable Development Goals). Jedná se o program s názvem Agenda 2030, který se zabývá 17 hlavními a 169 specifickými dílčími body, zahrnujícími nejen ochranu životního prostředí, boj proti sociálním nerovnostem, pomoc v extrémně chudých oblastech nebo dodávku pitné vody. Smyslem je najít během následujících 15 let řešení k zabránění humanitárním krizím.

Česká stopa a udržitelný svět

To, jak Česká republika přispívá k naplnění SDGs i v rozvojovém světě, shrnuje příručka Svět, který chceme = Česká stopa ve světě, vydaná Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) ve spolupráci s Charitou Česká republika, Informačním centrem OSN v Praze a Asociací společenské odpovědnosti. Charita Česká republika se na tvorbě příručky podílela v rámci programu Labyrint 2030, který spadá pod Globální rozvojové vzdělávání. 

O neuvěřitelných příbězích Čechů, kteří pomáhají s výstavbou vodojemu ve válečných oblastech, posilují práva žen v Zimbabwe nebo podporují zemědělství rozvojových zemí, se dočtete tady

Tištěná verze příručky bude k dostání v průběhu letošního roku.