Svět, který chceme – Česká stopa ve světě
8. února 2021 Materiály ke stažení

Svět, který chceme – Česká stopa ve světě

Jaký svět chceme? Na to odpovídá publikace „Svět, který chceme - Česká stopa ve světě“, která se zaměřuje na to, jak Česká republika přispívá pomocí aktivit zahraniční rozvojové spolupráce k naplnění Cílů udržitelného rozvoje v rámci tzv. Agendy 2030. Věnuje se příkladům dobré praxe České republiky za hranicemi v boji proti hladomoru a chudobě, právu na zdravotní a sociální podporu všude na světě, ale i čistým zdrojům energií nebo vývoji udržitelných měst. 

Publikaci vydalo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ve spolupráci s Charitou Česká republika, Informačním centrem OSN v Praze a Asociací společenské odpovědnosti. Charita Česká republika se na tvorbě příručky podílela v rámci programu Labyrint 2030. 

STÁHNOUT PUBLIKACI