MIND

Migration – Interconnectedness – Development

Projekt Migration/Interconnectedness/Development neboli MIND realizuje Charita Česká republika spolu s partnerskými organizacemi v jedenácti zemích napříč Evropou. Společně se snaží rozšířit povědomí o rozvojové spolupráci a o jejím propojení s migrací. Zaměřují se na boření předsudků a mýtů, které se této problematiky týkají, a to z různých úhlů pohledu.  
 
Prostřednictvím výstav, panelových diskusí, kulatých stolů či „živých knihoven“ se veřejnost může seznámit s životními příběhy konkrétních lidí, kteří často neměli ve volbě migrace na výběr. Může nahlédnout do lidských domovů a pochopit různé důvody k jejich opuštění. 
 
Cílem projektu MIND je přinášet veřejnosti širší porozumění tomu, proč se lidé stěhují z jednoho místa na druhé a jakou roli v tom hraje absence udržitelného rozvoje. Snaží se poukazovat na skutečnost, že migrace je přirozená součást našich životů a měla by být vnímána spíše jako příležitost než jako hrozba. Za všech okolností by však mělo jít o dobrovolný krok, nikoli o odchod vynucený válkou, přírodními katastrofami, ekologickými změnami, hladomory, chudobou nebo politickým, etnickým či náboženským pronásledováním.  
 
Proto se MIND snaží ve veřejnosti probouzet zájem o problematiku rozvojové spolupráce. Aby se dařilo plnit nastavené cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG’s) a migrace se v dlouhodobém měřítku skutečně mohla stát svobodnou volbou. 

Loga CCR MIND EU genericka