Ukončené projekty

MIND (Migration – Interconnectedness – Development, Migrace – propojenost – rozvoj)

Tříletý celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí měl za cíl zvýšit povědomí české široké veřejnosti včetně politických zástupců, privátního sektoru i médií o rozvojové pomoci a jejím propojení s migrací. Zapojilo se do něj jedenáct charitních organizací, které usilují o aktivní účast evropské společnosti v rozvojových otázkách. Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

VÍCE

PEACH (EU Aid Volunteers Initiative: European-Asian Partnership for Building Capacities in Humanitarian Action II)

V pořadí již druhý projekt v průběhu čtyřleté euroasijské spolupráce se zaměřuje na zkvalitnění znalostí a dovedností obyvatel asijských států (Nepálu, Indie, Malajsie apod.) a jejich připravenosti na humanitární katastrofy, jako jsou zemětřesení či povodně. Projektové aktivity jsou podpořený z finančních prostředků Evropské komise. Jde o vypracování bezpečnostních postupů a strategií v krizových situacích na regionální úrovni a předání těchto znalostí místním charitním pracovníkům prostřednictvím školení a workshopů tak, aby správně vyhodnocovali situaci a snižovala se rizika katastrofy. Sdílíme také zkušenosti týkající se práce s dobrovolníky. Pro zefektivnění a zrychlení procesů v případě humanitární katastrofy jsme sestavili databázi dobrovolníků a náborových pracovníků ze všech partnerských organizací.

TEACH (Technical Assistance for European Caritas Organisations in Humanitarian Aid)

Projekt financovaný Evropskou komisí se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců Charity a jejích partnerských neziskových organizací; cílem je zvyšování kapacit v humanitární pomoci. V rámci České republiky jde o zefektivnění práce pracovníků diecézních Charit a následné šíření informací a poznatků ohledně humanitární pomoci, jejích zásadách a principech, zahraničních misí Charity Česká republika a možnosti dobrovolnictví pro dospělé v rámci evropského programu EU Aid Volunteers.

Udržitelná města a obce pro rozvoj II

Projekt navazuje na tříletou spolupráci Charity ČR a Svazu měst a obcí České republiky. Je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jsou do něj zapojeni zástupci deseti českých měst a vesnic – Rožnov pod Radhoštěm, Mníšek pod Brdy, Úštěk, Sázava, Kopřivnice, Bukovec, Havířov, Vejprty, Prachatice a Třebíč. Jde o rozvoj kompetencí, praktických znalostí a spolupráce místních samospráv, místních spolků a obyvatel při provozování globálně odpovědných aktivit. V rámci projektu probíhají školení zástupců místních samospráv v oblasti globální odpovědnosti včetně aktivního zapojení občanů. Současně jde o zkvalitnění znalostí zástupců jednotlivých měst v projektovém managementu či financování a ohledně udržitelného života pro budoucí generace také o zodpovědné rozhodování v těchto disciplínách.

Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Na projektu, který je určen učitelům a žákům základních a středních škol včetně víceletých gymnázií, spolupracujeme s organizacemi ARPOK a Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu; financují ho Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Cílem je přinášet do škol aktuální témata týkající se náboženství a začleňovat je do výuky. Učitelům poskytujeme podporu formou seminářů rozvíjejících jejich znalosti religionistických témat a metodickými příručkami. Snahou je vést žáky k oboustrannému respekt a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí, zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

logo_donor_1logo_donor_2logo_donor_3

logo_donor_4