Ukončené projekty

MIND (Migration – Interconnectedness – Development, Migrace – propojenost – rozvoj)

Tříletý celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí měl za cíl zvýšit povědomí české široké veřejnosti včetně politických zástupců, privátního sektoru i médií o rozvojové pomoci a jejím propojení s migrací. Zapojilo se do něj jedenáct charitních organizací, které usilují o aktivní účast evropské společnosti v rozvojových otázkách. Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

VÍCE

PEACH (EU Aid Volunteers Initiative: European-Asian Partnership for Building Capacities in Humanitarian Action II)

V pořadí již druhý projekt v průběhu čtyřleté euroasijské spolupráce se zaměřuje na zkvalitnění znalostí a dovedností obyvatel asijských států (Nepálu, Indie, Malajsie apod.) a jejich připravenosti na humanitární katastrofy, jako jsou zemětřesení či povodně. Projektové aktivity jsou podpořený z finančních prostředků Evropské komise. Jde o vypracování bezpečnostních postupů a strategií v krizových situacích na regionální úrovni a předání těchto znalostí místním charitním pracovníkům prostřednictvím školení a workshopů tak, aby správně vyhodnocovali situaci a snižovala se rizika katastrofy. Sdílíme také zkušenosti týkající se práce s dobrovolníky. Pro zefektivnění a zrychlení procesů v případě humanitární katastrofy jsme sestavili databázi dobrovolníků a náborových pracovníků ze všech partnerských organizací.

TEACH (Technical Assistance for European Caritas Organisations in Humanitarian Aid)

Projekt financovaný Evropskou komisí se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců Charity a jejích partnerských neziskových organizací; cílem je zvyšování kapacit v humanitární pomoci. V rámci České republiky jde o zefektivnění práce pracovníků diecézních Charit a následné šíření informací a poznatků ohledně humanitární pomoci, jejích zásadách a principech, zahraničních misí Charity Česká republika a možnosti dobrovolnictví pro dospělé v rámci evropského programu EU Aid Volunteers.

Udržitelná města a obce pro rozvoj II

Projekt navazuje na tříletou spolupráci Charity ČR a Svazu měst a obcí České republiky. Je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jsou do něj zapojeni zástupci deseti českých měst a vesnic – Rožnov pod Radhoštěm, Mníšek pod Brdy, Úštěk, Sázava, Kopřivnice, Bukovec, Havířov, Vejprty, Prachatice a Třebíč. Jde o rozvoj kompetencí, praktických znalostí a spolupráce místních samospráv, místních spolků a obyvatel při provozování globálně odpovědných aktivit. V rámci projektu probíhají školení zástupců místních samospráv v oblasti globální odpovědnosti včetně aktivního zapojení občanů. Současně jde o zkvalitnění znalostí zástupců jednotlivých měst v projektovém managementu či financování a ohledně udržitelného života pro budoucí generace také o zodpovědné rozhodování v těchto disciplínách.

Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Na projektu, který je určen učitelům a žákům základních a středních škol včetně víceletých gymnázií, spolupracujeme s organizacemi ARPOK a Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu; financují ho Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Cílem je přinášet do škol aktuální témata týkající se náboženství a začleňovat je do výuky. Učitelům poskytujeme podporu formou seminářů rozvíjejících jejich znalosti religionistických témat a metodickými příručkami. Snahou je vést žáky k oboustrannému respekt a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí, zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

Labyrint 2030

Labyrint 2030 je projektem, který otevírá cestu ke globální odpovědnosti. Zaměřuje se zejména na osvětu české společnosti v rámci tématu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a zároveň aktivně zapojuje mladé lidi do 30 let do hledání inovativních řešení na aktuální výzvy v této oblasti. Kromě řady osvětových a vzdělávacích akcí o rozvojové spolupráci pro širokou veřejnost, se v rámci projektu bude pořádat i inovativní soutěž pro mladé lidi do 30 let, kteří tak budou moci přispět k zefektivnění zahraniční rozvojové spolupráce pomocí svých originálních nápadů. Dvouletý projekt Labyrint 2030 - Cesta ke globální odpovědnosti je financovaný Českou rozvojovou agenturou a odstartoval na jaře roku 2020.

 

C.I.T.Y.

Projekt C.I.T.Y. má za cíl aktivní zapojení mladých lidí do dění kolem nich. Prostřednictvím setkávání tzv. Young Counsellors, což jsou členi mládežnických parlamentů či zastupitelstev mladých ve věku 15 - 18 let a Young Leaders, které tvoří studenti, mladí lidé či členové mládežnických organizací ve věku 18-26 let, se napříč různými aktivitami tito mladí lidé seznámí s konceptem projektového a grantového managmentu a přípravou akcí pro veřejnost. Budou schopni měnit nebo se do jisté míry zapříčinit o změny v jejich městě, znát oprávněné osoby, cesty a způsoby, jak zvýšit povědomí o udržitelném rozvoji a ovlivnit to, že jejich hlas a slova dalších mladých budou vyslyšena a přispějí ke změně, kterou si přejí. Hlavní aktivity projektu měly původně probíhat v průběhu roku 2020. Kvůli současné pandemii onemocnění Covid 19 projekt začal až v roce 2021. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+

 

 

logo_donor_1logo_donor_2logo_donor_3

logo_donor_4