Young Caritas

Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují kromě vypomáhání v charitních zdravotních a sociálních službách především organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás. 

001646_05_033856

Hodnotové vzdělávání je v rámci Young Caritas nástrojem k posílení motivace mladých lidí, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí. Dobrovolnictví jako takové se v našem pojetí stává klíčovým nástrojem neformálního vzdělávání, díky dobrovolnictví a zájmu o své okolí a společnost lze mládeži předat systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity a mohou ho pak šířit dále ve svém bezprostředním okolí.

V lednu 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České BudějoviceDiecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. 

001674_03_034311

yc na web4

Léto s Young Caritas

Zveme vás na tři inspirativní projektové dny pro děti a mládež ušité na míru třem věkovým skupinám, které proběhnou v prostorách školicího střediska Charity Česká republika, v Marianeu, v Máchově ulici 7 v Praze.
1. 7. 2020 14 – 18 h SLAM POETRY od 14 do 18 let
2. 7. 2020 14 – 18 h YOYOVÁNÍ  od 9 do 13 let
3. 7. 2020 9 – 13 h ROSTOUCÍ PAPÍR od 5 do 8 let

Co děláme? 

  • Probouzíme v mladých empatii a chuť posilovat solidaritu a sociální spravedlnost na základě hesla "tvoř budoucnost".
  • Posilujeme zájem o dobrovolnictví.
  • Organizujeme osvětové akce pro veřejnost, pořádáme projektové dny a vzdělávací workshopy pro školy a kolektivy. 
  • Vytváříme projekty na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.

002226