Komunitní centrum v Karlíně | 25. 8.
26. srpna 2020 Young Caritas

Komunitní centrum v Karlíně | 25. 8.

Jedno z posledních dopolední letních prázdnin jsme strávili s dětmi v Centru integrace dětí a mládeže v pražském Karlíně.

Během workshopu děti nahlédly do kouzelného světa rostlin - poznávaly jejich různé druhy, vůně i chutě, a na závěr si z recyklovaného papíru a semínek rostlin samy vyrobily “rostoucí papír”.

IMG_2553

Před obědem jsme společně zavítali do nedalekého parku, kde na děti čekaly nejrůznější hry a aktivity, jejichž zábavnou formou se seznámily s tématem recyklace a tříděného odpadu.

IMG_2547