Příměstský tábor „Cesta po světadílech“ - Jak jsme s našimi nejmenšími procestovali svět
27. července 2020 Young Caritas

Příměstský tábor „Cesta po světadílech“ - Jak jsme s našimi nejmenšími procestovali svět

V týdnu od 20. do 24. července uvítalo školící centrum Charity Česká republika malé dobrodruhy a, se kterými jsme se v rámci prvního celodenního příměstského tábora vydali na cestu kolem světa. Hlavním tématem celého tábora nebylo tedy nic jiného než cestování po jednotlivých světadílech. Pro děti bylo připraveno stopování křížem krážem Afrikou, poznávání nejen exotických míst Asie a Jižní Ameriky, ale i nahlédnutí do tajů tamních kultur a zvyků.

1. den - Afrika

První zastávkou naší dobrodružné cesty byla Afrika. Nejprve jsme formou her a kvízů s dětmi oprášili základní znalosti ze zeměpisu, a poté se již zaměřili na fenomény černého kontinentu - od geografie po známé stereotypy.

Odpolední program měla v rukou cestovatelka Alena Machálková, která Afrikou procestovala křížem krážem, a to pouze pomocí stopování. Dětem tedy s pomocí prezentace okořeněné o autentické fotografie a videa živě vyprávěla své cestovatelské zkušenosti. Popisovala nejen rozdíly v kultuře či gastronomii, ale vrátila se také k tématu stereotypů a nevynechala ani zvláštnosti některých afrických jazyků. Velké oblibě se těšily například tzv. mlaskavky, specifické hlásky, které se děti společně s Alenou snažily naučit. Na závěr dne nás čekala kreativní část, ve které si děti samy vyráběly hudební nástroje a hračky ze zbytkového materiálu (např. z plastových lahví, víček, ruliček od toaletního papíru, drátků, papírů, krabiček, ...). Tato aktivita byla inspirovaná Aleninou zkušeností z afrických měst a vesnic, kde si děti vyrábějí podobné hračky, a potvrdila skutečnost, že dětské fantazii neohrozí ani základní výběr materiálů. Děti domů odcházely s vytvořenými hračkami, které jim budou náši společnou cestu po Africe připomínat.

2. den - Asie

Ve druhém dni tábora jsme se věnovali Asii. Program byl připraven tak, aby dětem nejprve přiblížil asijský kontinent jako celek, poukázal na jeho neskonalou rozmanitost, a následně postupnou konkretizací nastínil téma odpoledního programu, kterým bylo Japonsko.

IMG_20200721_140715-01

Ranní rozcvičkou byla hromadná diskuse o asijském kontinentu. Cestovali jsme prstem po mapě a navštěvovali tak význačná a zajímavá místa, která si následně děti mohly zopakovat v oexesovém turnaji. Před odletem do Japonska děti čekala ještě týmová výzva, ve které si na vlastní kůži vyzkoušely náročnou manipulaci s jídelními hůlkami. Japonskem nás provedla Michaela Karpíšková, studentka Japanistiky, která má s touto zemí bohaté zkušenosti. Michaela si ke svému vyprávění připravila prezentaci plnou autentických fotek a krátkých videí. Přinesla s sebou i spoustu suvenýrů (japonské mince, knihy, jídelní hůlky, talismany,..), které měly u dětí velkých úspěch a na jejiž základě se pak Michaely samy vyptávaly na různé zajímavosti. Dále měly děti možnost obléknout se do tradičního úboru japonských žen či podle Míšiny předlohy psát japonskými znaky.

3. den - Evropa

Další navštívený kontinent, tedy Evropa, byl dětem nejbližší, tudíž ranní diskuze nabyla podrobnějšího charakteru - zaměřili jsme mimo jednotlivých zemí i na jejich hlavní města či znalosti o sousedních státech České republiky. Děti si před obědem namalovaly vlajku svého oblíbeného evropského státu.

Odpolední program se nesl v duchu yoyování. Yoyo, hračka, která boří hranice a promlouvá univerzálním jazykem k dětem po celém světě. Program byl v režii koordinátorů YC a Františka Procházky, mistra Evropy v yoyování, který děti seznámil jak s historií a tradicí yoya, tak se základními triky. Komunita yoyařů je rozšířená po celém světě a to bez vyjímek. S dětmi jsme tedy v návaznosti na tuto skutečnost vedli formou her i diskuzi o mezikulturním pochopení a toleranci. Na závěr si děti pod dohledem Františka samy vyrobily káču, kterou si následně pokreslily a nadšeně odnesly domů.

4. den - Austrálie

Čtvrtý den patřil Austrálii. Během dopoledne jsme společně s dětmi oprášili jejich znalosti o tomto kontinentu - seznámili je s jeho geografií, kulturou či historií, avšak zaměřili jsme se na jeho specifika a zvláštnosti. Největší úspěch slavili Aboriginci, původní australští obyvatelé, a konkrétně jejich kultura v čele s tradičním hudebním nástrojem didgeridoo. Před obědem děti zúročily své nově nabyté znalosti, které přenášely v kreslené podobě na slepou mapu.

IMG_20200723_110717-01

Čtvrteční odpoledne jsme strávili v Národním zemědělském muzeu. Děti procházely muzeem, prohlížely si vystavené expozice a hledaly řešení zadaných úkolů.

5. den

Poslední den tábora jsme se přesunuli do Ameriky. Kromě poznávání současných států Ameriky, jsme se ponořili také do příběhů a mýtů zahalujících mayskou civilizaci a vytvořili si pestrobarevné papírové masky imitující mayská božstva. Program doplnila průprava v mapovém klíči a značkách, která vyústila orientačním závodem. Program jsme zakončili v táborém stylu, opékáním na ohýnku a na grilu. V průběhu celého týdne plného cestování a zkoumání neznámého z dětí postupně padala ostýchavost a všechny aktivity jsme si tak náležitě užili. Mírný odklon od původního táborového programu způsobilo poměrně velké a neočekávané věkové rozpětí účastníků tábora a jejich odlišné národnosti. Věkovému rozdílu a případné jazykové bariéře jsme se vydali naproti a zaměřili se proto na kreativní činnosti a edukativní hry srozumitelné pro každého.